Ziekmeldingen

Als uw kind ziek is, wilt u dat dan aan school doorgeven. U kunt uw kind via parro dagelijks afmelden. Lukt dat niet dan kunt u vanaf 8.00 uur bellen naar school

Als we om 9.00 uur nog niets hebben vernomen, proberen we altijd even naar huis te bellen. Dit om er zeker van te zijn dat er met een kind niets is misgegaan op weg van huis naar school.

Laat u het in geval van ziekte daar echter niet op aankomen, want een leerkracht moet dan allerlei dingen gaan regelen, terwijl lesgeven op dat moment zijn of haar taak is.

Voor ziekmeldingen kunt u bellen naar school op het nummer: 0174 - 292981.

Vergeet ook niet de buitenschoolse opvang af te bellen.
Daar moet u zelf voor zorgen, dat doen wij als school niet.

 

Stichting Kwest
06-10477000

Partou
0174-225030