Namen en adressen

WSKO Mariaschool
Koningsspil 47
2291 MB Wateringen
0174 - 292 981
mariaschool@wsko.eu
www.mariaschool.wsko.nl


Bankrekening school: NL34 RABO0135112877
Bankrekening OV: NL38 INGB0003289867
(voor vrijwillige onderwijsbijdrage)
Bankrekening OV: NL43 INGB0004397323
(voor schoolreis en vrijwillige bijdrage OV)
Bankrekening kamp: NL56 INGB0006558346
Bankrekening TSO: NL67 RABO0319749746

Bestuur WSKO
H. Bouvé
Adres servicebureau
De Ruijtbaan 83
2685 EA Poeldijk
0174 - 280 446
info@wsko.nl
www.wsko.nl

Stichting Kwest
06 1047 7000
www.stichtingkwest.nl

Partou
0174 615 155
www.partou.nl

ZON! Sport Wateringen
Bob van Buuren
06 1027 6300
bob@kinderopvangzon.nl

Stichting Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
070 - 386 1697

Inspectie van het onderwijs
0800 8051
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl

Telefonisch meldpunt vertrouwensinspecteurs
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie,
seksueel misbruik, ernstig psychisch
of fysiek geweld: 0900 111 3111

Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West
088 0549 999
info@jgzzhw.nl
www.jgzzhw.nl

G.G.D. Haaglanden
Westeinde 128
2512 HE Den Haag
088 355 0100
info@ggdhaaglanden.nI
www.ggd.nl

Parochie Sint Joseph
Harry Hoekstraat 37
2291 SL Wateringen
0174 292 197
www.rkwestland.nl

Samenwerkingsverband Westland
Postbus 25
2670 AA Naaldwijk
0174 642 090

Sociaal Kernteam
Van de Kasteelestraat 75
2691 ZM ‘s-Gravenzande
tel. 140174
www.sktwestland.nl