Helpen op school

Een helpende hand is altijd welkom! U kunt denken aan:
* flitsen bij de groepen
* helpen bij computerlessen
* helpen bij de luizencontrole
* bij de oudervereniging helpen
* rijden bij diverse activiteiten etc. etc.

Wilt u helpen neem dan contact op met de leerkracht van uw kind(eren).

Overblijfvrijwilliger:
We zoeken enthousiaste vrijwilligers die ons vanaf volgend schooljaar willen helpen bij de tussenschoolse opvang tussen 11:20 -13:20 uur. Onze leerkrachten eten met de kinderen. Daarnaast zijn er 2 pedagogisch medewerkers die buiten- en binnen activiteiten organiseren. Als overblijfvrijwilliger werk je mee aan een fijn overblijfuurtje voor de kinderen. Je helpt bij het toezicht houden op het schoolplein, doet spelletjes met de kinderen en helpt de leerkracht in de klas. We zoeken vrijwilligers die de Nederlandse taal volledig en goed beheersen voor maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Heb je interesse? Neem dan contact met ons op. Er staat een leuke vergoeding tegenover en kinderen van overblijfvrijwilligers kunnen op meerdere dagen gratis overblijven! Meer informatie is op te vragen bij Yvon Brabander: Y.Brabander@wsko.eu

Helpen bij de Oudervereniging:
Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor in de oudervereniging die het leuk vinden om gezamenlijk de diverse activiteiten te organiseren.
Wij komen 5 keer per jaar bij elkaar om te vergaderen.
De diverse activiteiten worden in werkgroepverband samen met de leerkrachten georganiseerd en voorbereidt.
Opgeven of vragen?? Neem dan contact op met iemand van de oudervereniging of mail naar mariaschool.ov@wsko.eu
MR:
De activiteiten van de MR zijn zeer belangrijk. Op diverse punten heeft de MR advies- of instemmingsrecht zoals bij personeelsbeleid, huisvesting, onderhoud en besteding van de beschikbare financiële middelen. Verder denkt en besluit onze MR ook mee over school overstijgende onderwerpen binnen de school stichting WSKO in de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).
Wij nodigen u hierbij uit om u verkiesbaar te stellen voor het MR lidmaatschap. Wilt u zich aanmelden? Stuur een e-mail naar mr.mariaschoolwateringen@gmail.com. Met uw naam en de naam en klas van uw kind(eren). Met deze informatie kunnen we alle kandidaten voorstellen waarna er door alle ouders gestemd kan worden. Wanneer er maar twee kandidaten zijn, volgen er geen verkiezingen. Wilt u aanvullende informatie dan kan dat via ons e-mail adres. U kunt ons ook telefonisch benaderen: Floor Oosterink 06-43008262. Wil je onze oudergeleding versterken, laat het ons dan weten.