Oudervereniging

De WSKO Mariaschool heeft een oudervereniging die bestaat uit ouders van de school. Alle ouders van leerlingen worden gevraagd of zij lid willen worden van de oudervereniging. Dit is geen verplichting. Hierdoor kan de oudervereniging veel activiteiten op de WSKO Mariaschool organiseren en ondersteunen, bijvoorbeeld het Sinterklaas- of Kerstfeest en de schoolfotograaf. Om deze activiteiten te kunnen bekostigen wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Met ingang van het schooljaar 2019-2020 bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage voor de oudervereniging € 23,---. Leerlingen die op school komen na 1 januari betalen € 18,50 en na 1 april € 13,00

Het bedrag kan worden overgemaakt op NL43 INGB0004397323 t.n.v. OV Mariaschool te Wateringen. U ontvangt hiervoor een brief in september van de oudervereniging. Het liefst int de OV de bedragen via automatische incasso. De vrijwillige bijdrage voor het kleuterfeest (groep 1 en 2) en de schoolreis (groep 3 tot en met 7) waren respectievelijk € 18,50 en  € 27.50 

Mochten financiën een probleem zijn, neemt u dan contact op met de directeur van de school.

De vrijwillige bedragen voor het volgende schooljaar worden eventueel op de Algemene Ledenvergadering aan het begin van het schooljaar opnieuw vastgesteld. Tevens wordt dan door de penningmeester verantwoording afgelegd over de financiële situatie van de vereniging. Tijdens deze vergadering worden ook de nieuwe leden van het Bestuur van de Oudervereniging voorgesteld

De statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging zijn via het bestuur van de OV in te zien.

Voor vragen of opmerkingen heeft de OV een eigen e-mailadres:  info@ovmariaschool.nl

Vanaf 17 december 2019 kunt u zich registreren voor een automatische incasso van de ouderbijdrage. Voor meer informatie  Download