Tussenschoolse opvang

 

Met ingang van het schooljaar 2021-2022 zijn wij overgegaan op een niet-verplicht continurooster.


Dit houdt kort samengevat in:

Binnen de nieuwe opzet blijven de schooltijden gelijk, namelijk van 8:30 uur -14:45 uur.

Blijft uw kind over? De kosten zijn dan 160 euro per kind per jaar. Uw kind luncht 4 keer per week tussen de middag met zijn/haar leerkracht en speelt buiten onder toezicht van een pedagogisch medewerker. De kosten van de overblijf worden in 2 keer, liefst per automatische incasso, begin september en begin februari van uw rekening afgeschreven.
Voor kinderen die later in het schooljaar instromen zullen de kosten naar evenredigheid worden berekend.


Blijft uw kind niet over? De pauzetijden zijn dan als volgt:

groep 1-2A, 1-2B, 1-2C, 1-2D van 11.30 uur tot 12.15 uur
groep 3A, 5A, 5B, 7A, 7B  12.00 uur tot 12.45 uur
groep 4A, 4B, 6A, 8A van 12.30 uur tot 13.15 uur


Afspraken en het reglement kunt u hier nalezen.

Heeft u nog vragen? Stuur een email naar mariaschool.overblijf@wsko.eu