Schooltijden en gymrooster

Onze schooltijden zijn:

Groep 1 tot en met 8:

Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag van:
08.30 uur  - 12.00 uur
13.00 uur -  14.45 uur

Woensdag van:
08.30 uur - 12.30 uur       

 

Gymrooster:

De groepen die direct aan het begin van de ochtend of middag gymles hebben, kunnen 5 minuten voor aanvang verzamelen in de kleedkamer van de Vang. Daar vangt gymmeester Michael hen op. Zo kan de gymles op tijd starten.
Voor het gymrooster 2023-2024 kunt u hier terecht.

De groepen 3 tot en met 8 hebben 2 keer in de week gymles van een vakleerkracht. In sporthal "De Vang" zijn lichte gymschoenen verplicht.