Informatie JGZ

Opgroeien van baby naar tiener, daar komt heel wat bij kijken. JGZ geeft advies over de verzorging, gezondheid en opvoeding van kinderen en jongeren.
En ze geven op de juiste momenten vaccinaties die beschermen tegen ziekten.
U kunt altijd met uw kind bij hen terecht, of het nu om alledaagse vragen gaat of om grote zorgen. De diensten van JGZ zijn gratis, met uitzondering van sommige cursussen en themabijeenkomsten.

Voor kleine en grote kinderen
Tot de leeftijd van vier jaar komen ouders regelmatig met hun kind naar het consultatiebureau. Als een kind op de basisschool zit neemt het aantal bezoeken af, maar ze blijven de groei en ontwikkeling van uw kind volgen. Dat doen ze om tijdig eventuele gezondheidsproblemen op te sporen, zodat kinderen geholpen kunnen worden voordat een probleem verergert.

Gezondheidsonderzoek groep 2
Net als bij de vorige bezoeken wordt uw kind eerst gemeten en gewogen. Er wordt een ogentest en een gehooronderzoek gedaan. Daarna voert de jeugdarts een lichamelijk onderzoek uit, waarbij onder meer gekeken wordt naar de houding en de motoriek. De jeugdarts gaat met u in gesprek over de gezondheid en de opvoeding. Heeft u vragen of zorgen, aarzel dan niet om het te vertellen.
Dan bekijken ze samen met u wat nodig is om tot een oplossing te komen.

Spraak-taalonderzoek 5-jarigen
Een kleuter maakt al goede, eenvoudige zinnen. Rond vijf jaar maakt hij langere zinnen met ‘want’ of ‘maar’. Een goed moment om te kijken hoe het met de taalontwikkeling gaat. De logopedisten doen onderzoek om te achterhalen of een kind problemen heeft met spreken, luisteren, taal, stem of mondgedrag.
Dit onderzoek wordt niet bij elk kind gedaan. Het gebeurt alleen als u of de leerkracht aangeven dat er vragen of zorgen zijn over de taal- en spraakontwikkeling. U ontvangt hier vooraf informatie over.

Preventie via vaccinatie
Als uw kind 4 én 9 jaar is, krijgt hij of zij een vaccinatie. Het is een herhaling van eerdere vaccinaties en belangrijk omdat uw kind pas helemaal is beschermd tegen bepaalde infectieziekten als het alle prikken heeft gehad. U krijgt hiervoor een uitnodiging thuisgestuurd.
Meisjes van 12 jaar krijgen een oproep voor de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker.

Gezondheidsonderzoek groep 7
In groep 7 geeft een verpleegkundige van de JGZ een gezondheidsles in de klas.
De les gaat onder meer over voeding, puberteit en pesten. De jeugdverpleegkundige voert daarna met uw kind een gesprek over dingen die uw kind bezighouden. Zit uw kind in groep 7, dan ontvangt u in de loop van het schooljaar een brief over dit onderzoek.

Opvoedinformatie
Kinderen worden niet met een gebruiksaanwijzing geboren. Het is dus logisch dat ouders op zoek gaan naar bruikbare informatie of advies bij de problemen die ze tegenkomen. Heeft u vragen of zorgen over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind? Neem dan contact op met JGZ Contactbureau:
088 - 054 99 99 | info@jgzzhw.nl | www.jgzzhw.nl


De jeugdarts/jeugdverpleegkundige die aan onze school is verbonden, zijn mevrouw L. (Lenie) van Paassen, jeugdverpleegkundige en mevrouw J. (Judith) van Leeuwen, jeugdarts.