Hoofdluiscontrole

Na elke vakantie is er hoofdluis controle. Uw kind(eren) worden gecontroleerd door hulpouders. Mocht uw kind(eren) hoofdluis hebben dan wordt u gebeld met het verzoek om uw (kind)eren op te halen en hem/haar direct te behandelen. Na de behandling mag uw kind weer naar school komen. De groep waarin uw kind(eren) zit wordt via een brief op de hoogte gesteld. We melden dat er hoofdluis is geconstateerd in de klas.
Als er hoofdluis geconstateerd is dan verzoekt de leerkracht na één week via Parro de ouders hun kind(eren) te willen controleren op hoofdluis. 


Als uw kind(eren) neetjes hebben, wordt er ook gebeld. Echter de behandeling kunt u doen zodra uw kind(eren) thuis komen.

Op deze site van de RVIM kunt u een filmpje zien hoe u hoofdluis kan controleren.