Waar we voor staan

Missie van onze school - Waar staan we voor?

De Mariaschool is een veilige plek, waar kinderen groeien in autonomie en competentie door het
opdoen van basiskennis, het ontwikkelen van vaardigheden en het stimuleren van een open en
nieuwsgierige houding.

Visie van onze school - Op onze school zie je...

... dat iedereen zich gezien en welkom voelt.

... leerkrachten die sturing geven, waar het moet en die coachen waar het kan. Ze stemmen hun
lessen efficiënt af op wat een kind nodig heeft.

... een gevarieerd aanbod aan lesactiviteiten binnen en buiten de school waardoor kinderen
uitgedaagd worden om het beste uit zichzelf te halen.

... kinderen en volwassenen die kunnen reflecteren op hun eigen handelen en dat van de ander en
daardoor kennis en vaardigheden opdoen en groeien als mens.

... kinderen die keuzes kunnen maken, vragen stellen, samen kunnen werken, hun werk kunnen
organiseren en plannen en zich daar verantwoordelijk voor voelen.