Passend Onderwijs

In het Samenwerkingsverband werken 44 basisscholen (voor regulier en speciaal basisonderwijs) en twee scholen voor speciaal onderwijs samen binnen de gemeenten Westland, Midden Delfland en Hoek van Holland (deelgemeente Rotterdam). Met elkaar wordt geprobeerd passend onderwijs vorm te geven. Voor meer informatie over het Samenwerkingsverband kunt u een kijkje nemen op de website

In ons schoolondersteuningsprofiel staat welke zorg en ondersteuning wij kunnen bieden aan kinderen. Download. 

Het Sociaal Kernteam Westland (SKT)

Het Sociaal Kernteam Westland is er voor jeugdhulp en voor hulp bij complexe problemen bij volwassenen.

Sinds januari 2015 is het Sociaal Kernteam actief in het Westland, dit komt door de verandering in de Jeugdwet welke de gemeente nu verantwoordelijk maakt voor alle jeugdhulpverlening.
In het Sociaal kernteam werken deskundige zorgregisseurs, die ervaring hebben met vragen over opvoeden, opgroeien, jeugdhulp en zwaardere/complexe zorg voor jeugd en volwassenen.
Het team biedt ondersteuning en (kortdurende) professionele begeleiding voor Westlanders die dat nodig hebben.

Wanneer u een aanmelding doet bij het SKT, krijgt één vast aanspreekpunt: de zorgregisseur. Hij of zij maakt samen met u een plan van aanpak. Uitgangspunt is altijd dat u zelf zo snel mogelijk de touwtjes weer in eigen hand heeft. Lukt dit niet op eigen kracht, dan kijken we of uw directe omgeving kan helpen. En als het nodig is, verleent de zorgregisseur zelf hulp of schakelt hij andere specialistische hulp voor u in.
Een belangrijk uitgangspunt is dat we het SAMEN doen. Dit staat voorop.
Allereerst werken we samen met u aan een situatie die voor iedereen prettig is. Daarnaast heeft het Sociaal Kernteam nauwe contacten met scholen, huisartsen, politie en verschillende experts, mits u daar toestemming voor geeft. Zo kunnen we snel doen wat nodig is. Via het Sociaal Kernteam is er kennis beschikbaar over onder andere:
• Opvoeding en ontwikkeling van kinderen
• Psychische problemen, zoals autisme en depressie
• Omgaan met (licht) verstandelijke beperking
• Financiën
• Ernstige problemen rond scheidingen

Wanneer u zichzelf of uw kind aan wilt melden bij het Sociaal Kernteam, kunt u contact opnemen met de bureaudienst van het Sociaal Kernteam. Dit kan van ma t/m vrij tussen 9:00 uur en 17:00 uur op telefoonnummer 140174.

Bereikbaarheid Sociaal Kernteam Westland

Onze schoolcontactpersoon van het Sociaal Kernteam is Sam Dekker. Zij biedt aan om met ouders die dat willen, mee te denken. Dit kan gaan over de organisatie thuis, het gedrag van uw kind of mogelijk andere zaken die spelen op dit moment. Mocht u behoefte hebben aan een gesprek dan is zij bereikbaar via mailadres sdekker@sktwestland.nl  Bij mailen is het fijn als u in het kort aangeeft wat uw vraag is en uw telefoonnummer in de mail vermeldt. Sam Dekker zal u dan zo snel mogelijk een reactie geven. Elke eerste woensdagochtend van de maand van 8.45 tot 9.45 uur is er een telefonisch spreekuur. U kunt bellen via 06-22575173 of mailen naar: sdekker@sktwestland.nl