Passend Onderwijs

In het Samenwerkingsverband werken 44 basisscholen (voor regulier en speciaal basisonderwijs) en twee scholen voor speciaal onderwijs samen binnen de gemeenten Westland, Midden Delfland en Hoek van Holland (deelgemeente Rotterdam). Met elkaar wordt geprobeerd passend onderwijs vorm te geven. Voor meer informatie over het Samenwerkingsverband kunt u een kijkje nemen op de website

In ons schoolondersteuningsprofiel staat welke zorg en ondersteuning wij kunnen bieden aan kinderen. Download. 

 

Het Sociaal Kernteam (SKT)

Beste ouders,

Dit jaar zal ik jullie contactpersoon zijn vanuit het Sociaal Kernteam (SKT) Westland op de Mariaschool. Omdat wij het belangrijk vinden dat de stap om hulp te vragen laagdrempelig is, is er aan elke Westlandse school een schoolcontactpersoon verbonden. Ik zal dit schooljaar maandelijks een telefonisch spreekuur houden, iedere eerste dinsdag van de maand, tussen 09:00 uur en 10:00 uur. U kunt mij dan geheel vrijblijvend bellen wanneer u zorgen/vragen heeft over uw kind, de ontwikkeling van uw kind, de opvoeding en alles wat daarmee te maken heeft. Kunt u niet op dit tijdstip? Schroom niet om dan een mail te sturen of ik misschien op een ander tijdstip beschikbaar ben.

Verder zal ik ook dit jaar weer aansluiten bij het School Ondersteuningsteam (SOT) overleg dat op 5 momenten in het schooljaar plaatsvindt op school. Ik ben beschikbaar om bij gesprekken aan te sluiten waarin school met u als ouders (of andersom) in gesprek gaat wanneer er zorgen zijn over uw kind(eren), of bijvoorbeeld om te kijken of het Sociaal Kernteam iets voor u of uw kinderen kan betekenen.

Wie weet tot binnenkort!
Hartelijke groet,
Patty van der Meer
Pvdmeer@sktwestland.nl
06-16705118

Het Sociaal Kernteam Westland is er voor jeugdhulp en voor hulp bij complexe problemen bij volwassenen. In het Sociaal kernteam werken deskundige zorgregisseurs, die ervaring hebben met vragen over opvoeden, opgroeien, jeugdhulp en zwaardere/complexe zorg voor jeugd en volwassenen. Het team biedt ondersteuning en (kortdurende) professionele begeleiding voor Westlanders die dat nodig hebben.


Wanneer u een aanmelding doet bij het SKT, krijgt één vast aanspreekpunt: de zorgregisseur. Hij of zij maakt samen met
u een plan van aanpak. Uitgangspunt is altijd dat u zelf zo snel mogelijk de touwtjes weer in eigen hand heeft. Lukt dit niet
op eigen kracht, dan kijken we of uw directe omgeving kan helpen. En als het nodig is, verleent de zorgregisseur zelf hulp
of schakelt hij andere specialistische hulp voor u in.
Een belangrijk uitgangspunt is dat we het SAMEN doen. Dit staat voorop.
Allereerst werken we samen met u aan een situatie die voor iedereen prettig is. Daarnaast heeft het Sociaal Kernteam
nauwe contacten met scholen, huisartsen, politie en verschillende experts, mits u daar toestemming voor geeft. Zo kunnen
we snel doen wat nodig is. Via het Sociaal Kernteam is er kennis beschikbaar over onder andere:
• Opvoeding en ontwikkeling van kinderen
• Psychische problemen, zoals autisme en depressie
• Omgaan met (licht) verstandelijke beperking
• Financiën
• Ernstige problemen rond scheidingen


Wanneer u zichzelf of uw kind aan wilt melden bij het Sociaal Kernteam, kunt u contact opnemen met de bureaudienst van
het Sociaal Kernteam. Dit kan van ma t/m vrij tussen 9:00 uur en 17:00 uur op telefoonnummer 140174.