Engels op de Mariaschool

Waarom Engels leren aan kinderen?

Engels is wereldwijd de meest gebruikte en meest toegankelijke taal. Voor kinderen van deze generatie is een goede kennis van Engels steeds belangrijker voor studie en beroep. Door kinderen deze taal al vroeg te leren, geven we ze een stevige basis voor de toekomst.

De Engelse taal speelt een grote rol in de wereld. Je moet de Engelse taal beheersen voor veel beroepen. Maar ook tijdens de vakantie in het buitenland is het van belang om Engels te spreken en verstaan.
Tegenwoordig wordt er van iedereen verwacht dat ze de Engelse taal beheersen.
Kinderen leren makkelijker een vreemde taal dan volwassenen. Daarom vinden wij het belangrijk om al op jonge leeftijd te beginnen met het aanbieden van Engels.

Aangezien wij het als school van groot belang vinden om kinderen te helpen zelf verantwoordelijk te worden en te zijn, is het vanzelfsprekend dat Engels dus onderdeel uitmaakt van ons lesaanbod. Immers: jezelf kunnen redden in het Engels, de belangrijkste taal op internationaal niveau, is bijzonder waardevol in onze huidige samenleving. Een goede kennis van de Engelse taal bevordert de zelfredzaamheid van kinderen. Bovendien wordt Engels ook steeds meer als voertaal gebruikt in het vervolgonderwijs en in het bedrijfsleven.
En last but not least: kinderen ervaren het vaak zelf ook als zeer nuttig om Engels te leren. Ze worden er immers al vaak mee geconfronteerd in het dagelijks leven.

Engels op onze school 

Al in de groepen 1/2 maken kinderen spelenderwijs kennis met de taal. De kinderen zingen veel Engelse liedjes en ze horen Engelse klanken/woordjes en zeggen ze na. Maar enthousiasme en plezier is minstens even belangrijk!

In de groepen 3 t/m 8 wordt gewerkt met de methode “Take it Easy”. Deze maakt interactief gebruik van het digitale schoolbord en leert de kinderen Engels door middel van teksten, liedjes, filmpjes, spelletjes en verwerkingsopdrachten. Er wordt thematisch gewerkt in alle groepen. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld ‘seizoenen’ in de onderbouw en ‘boodschappen doen’ in de bovenbouw.

We overleggen regelmatig per bouw met elkaar over o.a. de methode, we maken afspraken over bv. toetsen en proberen steeds onze lessen te verbeteren en te leren van elkaar.