Erkend leerbedrijf

MBO Studenten

Op de Mariaschool begeleiden we een aantal MBO studenten die de opleiding "onderwijsassistent" volgen . De studenten lopen afwisselend een aantal dagen in een groep stage. Zij voeren opdrachten uit vanuit hun opleidingen en zijn bezig met allerlei onderwijszaken zoals werken met kleine groepjes kinderen, begeleiden bij de computer, nakijken en alles wat voorhanden komt. Op woensdagochtend komen alle studenten bij elkaar onder leiding van een docent van Mondriaan en de opleider in de school. We bespreken de opdrachten die de studenten hebben uitgevoerd, oefenen in het maken van een lesvoorbereiding , bedenken inleidingen, formuleren doelstellingen enz. Per periode worden de studenten een aantal malen geobserveerd en evt. beoordeeld.

Opleiding toekomstige leerkrachten

WSKO vindt het niet alleen belangrijk om kinderen goed onderwijs te bieden in een veilige leeromgeving, maar ook om voor de toekomst goed gemotiveerde en volwaardige leerkrachten op te leiden. Leraren die het verschil maken, leraren die het geloof hebben in ieder kind en dit nooit opgeven en leraren die onderwijs maken waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Naast een gedegen theoretische basis, leert een leerkracht-in-spé het meest en best in de praktijk en nergens kan dat beter dan in de klas en op school zelf. Daar kan een student werken aan zijn professionele en persoonlijke ontwikkeling. Daarom biedt WSKO aan PABO-studenten, ongeacht hun leerjaar, stageplaatsen en zorgt voor een goede begeleiding en coaching die voortvloeit uit een duidelijke visie op het opleiden van leerkrachten. Naast het geven van lessen in de klas en het begeleiden van leerlingen, nemen de studenten ook deel aan andere werkzaamheden op school, zoals vergaderingen, werkgroepen en oudergesprekken. Op deze manier leren zij alle facetten van het onderwijsvak.

Wij zijn erg blij met onze studenten en zij met ons. Een prima win-win situatie dus!