MBO Erkend leerbedrijf en stage Pabo

MBO Studenten

De WSKO Mariaschool is een leerafdeling voor MBO-studenten van het ROC Mondriaan. Dat betekent dat in bijna alle groepen MBO-studenten stage lopen.
Zij ondersteunen de leerkracht bij het onderwijs aan de kinderen. Zij voeren ondersteunende werkzaamheden uit en werken regelmatig met kleine groepjes kinderen. Op woensdagmorgen krijgen zij op onze school les van een begeleider van het ROC Mondriaan. De studenten lopen afwisselend een aantal dagen in een groep stage. Zij voeren opdrachten uit vanuit hun opleidingen en zijn bezig met allerlei onderwijszaken zoals werken met kleine groepjes kinderen, begeleiden bij de computer, nakijken en alles wat voorhanden komt. Mandy Alleblas is opleider in de school MBO.

Opleiding toekomstige leerkrachten

WSKO vindt het niet alleen belangrijk om kinderen goed onderwijs te bieden in een veilige leeromgeving, maar ook om voor de toekomst goed gemotiveerde en volwaardige leerkrachten op te leiden. Leraren die het verschil maken, leraren die het geloof hebben in ieder kind en dit nooit opgeven en leraren die onderwijs maken waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Naast een gedegen theoretische basis, leert een leerkracht-in-spé het meest en best in de praktijk en nergens kan dat beter dan in de klas en op school zelf. Daar kan een student werken aan zijn professionele en persoonlijke ontwikkeling. Daarom biedt WSKO aan PABO-studenten, ongeacht hun leerjaar, stageplaatsen en zorgt voor een goede begeleiding en coaching die voortvloeit uit een duidelijke visie op het opleiden van leerkrachten. Naast het geven van lessen in de klas en het begeleiden van leerlingen, nemen de studenten ook deel aan andere werkzaamheden op school, zoals vergaderingen, werkgroepen en oudergesprekken. Op deze manier leren zij alle facetten van het onderwijsvak. Een speciale stagiaire is de lio, de leraar in opleiding. Dit zijn studenten die in het laatste jaar van hun lerarenopleiding zitten en een aantal maanden per jaar stage lopen. Een stagiaire neemt regelmatig een les over, maar de leerkracht blijft de eind-verantwoordelijke. We werken samen met de Pabo Thomas More in Rotterdam.  Tessa van der Pijl is opleider in de school Pabo.

Snuffelstages

Een enkele keer komt iemand een korte snuffelstage lopen om zo een idee te krijgen wat werken in het onderwijs inhoudt.

Wij zijn erg blij met onze studenten en zij met ons. Een prima win-win situatie dus!