Klimop klas

Jennifer Aalbrecht
Vanity Willems

 

De maandag in de klimopklas

Op maandag is juf Jennifer in de klimopklas te vinden en begeleidt ze daar kinderen die meer uitdaging nodig hebben. Dit zijn kinderen die een deel van de dag in de reguliere groep kunnen missen en in de klimopklas werken aan de ontwikkeling van de executieve functies. 

Daarnaast staan geïntegreerd leren (dus bijvoorbeeld met een project aan de slag gaan), effectief samenwerken, creatief denken en initiatief nemen ook centraal.

De kinderen worden geactiveerd om zelf met ideeën te komen en oplossingen te bedenken. Ze werken voornamelijk projectmatig aan een zelfgekozen onderwerp. Dit onderwerp mag op allerlei manieren uitgewerkt worden. In groep 5 (en soms 6) wordt veelal het maken van een google-presentatie geleerd en geoefend maar in de bovenbouw wordt een andere manier van denken van de kinderen verwacht en zullen zij de projecten ook anders verwerken. Jennifer helpt en begeleidt hen bij het proces en de uitvoering.

In de eigen groep krijgen ze van hun leerkracht (en) de tijd om gedurende de week verder te werken aan hun project of activiteit uit de klimopklas.

 

De dinsdag in de Klimopklas


Op de dinsdag werkt juf Vanity met groepjes kinderen of soms zelfs met een kind individueel. De kinderen worden geholpen op een bepaald vakgebied en dan vaak een bepaald onderdeel daarvan, bijvoorbeeld werkwoordspelling, passieve woordenschat of breuken. De kinderen komen uit alle groepen: van groep 1 t/m groep 8.

Als er voor een kind een hulpvraag komt, start de procedure:
* Hulpvraag wordt ingediend bij de Klimop-leerkracht.
* Leerkracht en Klimopleerkracht hebben overleg over het kind;
* Als er plaats is in de Klimopklas, wordt het kind ingedeeld, meestal in een groepje en voor een periode van gemiddeld 8 weken;
* Er wordt een handelingsplan, hulpformulier en rooster gemaakt en de ouders worden geïnformeerd over de dag/tijd etc.
* Na deze periode is er evaluatie-overleg en wordt bekeken of doel(en) zijn behaald en hoe we verder gaan.
Kinderen, ouders en leerkrachten zijn op hun manier allemaal bij dit proces betrokken.

Op een dinsdag komen er zo’n 12 groepjes aan de beurt. De tijd voor elk groepje is gemiddeld 25 minuten.
Uiteraard is er regelmatig overleg met de betreffende leerkrachten. Ook aan de kinderen wordt aan het einde van een Klimop-periode altijd gevraagd hoe zij de hulp hebben ervaren.

Het is belangrijk dat de kinderen door deze extra hulp vooruit gaan. Soms is het voor een kind ook heel fijn om even wat persoonlijke aandacht te krijgen en daardoor te kunnen groeien.
Een kind dat zegt: “Juf, ik kijk elke week erg uit naar de Klimopklas want dat kan ik lekker hardop lezen in een klein groepje”.
is ook heel wat waard.
Of: “Juf, ik vind het zo fijn dat alles nog een keer rustig wordt uitgelegd en ik durf ook alles te vragen”.