Klimop klas

Mandy Alleblas
Vanity Willems

 

De dinsdag in de Klimopklas


Op de dinsdag werkt juf Vanity met groepjes kinderen. De kinderen worden geholpen op een bepaald vakgebied en dan vaak een bepaald onderdeel daarvan, bijvoorbeeld werkwoordspelling of breuken. De kinderen komen uit alle groepen: van groep 1 t/m groep 8.

Als er voor een kind een hulpvraag komt, start de procedure:
* Hulpvraag wordt ingediend bij de Klimop-leerkracht.
* Leerkracht en Klimopleerkracht hebben overleg over het kind;
* Als er plaats is in de Klimopklas, wordt het kind ingedeeld, meestal in een groepje en voor een periode van gemiddeld 8 weken;
* Er wordt een handelingsplan, hulpformulier en rooster gemaakt en de ouders worden geïnformeerd over de dag/tijd etc.
* Na deze periode is er evaluatie-overleg en wordt bekeken of doel(en) zijn behaald en hoe we verder gaan.
Kinderen, ouders en leerkrachten zijn op hun manier allemaal bij dit proces betrokken.

Op een dinsdag komen er zo’n 12 groepjes aan de beurt. De tijd voor elk groepje is gemiddeld 25 minuten.
Uiteraard is er regelmatig overleg met de betreffende leerkrachten. Ook aan de kinderen wordt aan het einde van een Klimop-periode altijd gevraagd hoe zij de hulp hebben ervaren.

Het is belangrijk dat de kinderen door deze extra hulp vooruit gaan. Soms is het voor een kind ook heel fijn om even wat persoonlijke aandacht te krijgen en daardoor te kunnen groeien.
Een kind dat zegt: “Juf, ik kijk elke week erg uit naar de Klimopklas want dat kan ik lekker hardop lezen in een klein groepje”.
is ook heel wat waard.
Of: “Juf, ik vind het zo fijn dat alles nog een keer rustig wordt uitgelegd en ik durf ook alles te vragen”.

 

De donderdag in de Klimopklas voor plusleerlingen

Op de donderdag werkt juf Mandy met groepjes kinderen de extra uitdaging nodig hebben op een bepaald vak. De kinderen komen uit alle groepen: van groep 1 t/m groep 8.

Wij vinden het op de Mariaschool belangrijk dat de leerlingen uitdaging krijgen op hun eigen niveau. Ook de leerlingen die goed zijn in een vak verdienen die extra uitdaging. Daarom hebben wij de plusklas opgericht. De leerlingen die bijvoorbeeld bij rekenen erg sterk zijn gaan met andere leerlingen uit hetzelfde leerjaar aan de slag met verdiepende opdrachten. Dit zijn verdiepende opdrachten over de onderwerpen die in de klas behandeld worden. Deze opdrachten zullen op een thematische manier aangeboden worden, waardoor er een koppeling komt tussen leerdoelen en de praktijk.

De leerlingen worden opgegeven door de leerkracht als het op een vak extra uitdaging nodig heeft. De kinderen worden per vak en leerjaar in groepjes geplaatst. Met dit groepje gaan de leerlingen een periode aan de slag. Vervolgens komt er een evaluatie en kijken we of het passend bij de leerling is. Bij deze evaluatie kunnen eventueel ook andere leerlingen worden toegevoegd aan het plusprogramma.

De leerlingen werken ongeveer 30 tot 45 minuten in de plusklas en daarnaast kunnen zij verder werken in de klas. Het is belangrijk dat ook deze leerlingen gezien worden en de aandacht krijgen die zij verdienen. Zij leren om ook moeilijkere vraagstukken aan te pakken en om hun werk te plannen.

Laten we de talenten die de leerlingen hebben versterken! Als je iets goed kan, is het leuk om iets nog beter te kunnen!