Klimop klas

Klimopklas plus      Mandy Alleblas
Klimopklas RT Vanity Willems

 

In de Klimopklas-rt wordt er gewerkt met groepjes leerlingen. De leerlingen worden geholpen bij een onderdeel op het gebied van rekenen, spelling en begrijpend lezen, bijvoorbeeld werkwoordspelling of breuken. 

Er wordt op twee verschillende manieren gewerkt. 

1. De leerlingen van groep 4 worden voor een langere tijd geholpen. Er wordt gebruik gemaakt van de volgende procedure:
* Hulpvraag wordt ingediend bij de Klimopleerkracht.
* Leerkracht en Klimopleerkracht hebben overleg over de leerling;
* Als er plaats is in de Klimopklas, wordt de leerling ingedeeld, meestal in een groepje en voor een periode van gemiddeld 8 weken;
* Er wordt een handelingsplan, hulpformulier en rooster gemaakt en de ouders worden geïnformeerd over de dag/tijd etc.
* Na deze periode is er evaluatie-overleg en wordt bekeken of doel(en) zijn behaald en hoe we verder gaan. 

Leerlingen, ouders en leerkrachten zijn op hun manier allemaal bij dit proces betrokken.

2. De leerlingen van groep 5 tot en met 8 krijgen hulp volgens het zogenaamde ´trein-model´. De leerkracht geeft aan bij welk onderdeel de leerling kortdurende hulp kan gebruiken. Deze leerlingen kunnen met het zetje dat zij in de Klimopklas krijgen weer vooruit. Het gaat hierbij om hulp van maximaal 3 weken in groepjes van vijf leerlingen. Het kan voorkomen dat een leerling na een keer extra uitleg te hebben gekregen in de Klimopklas alweer verder kan in de klas. Die leerling stapt dan uit de ´trein´ en zo ontstaat er weer een plekje voor iemand anders.

Het is belangrijk dat de leerlingen door deze extra hulp vooruit gaan. Soms is het voor een leerling ook heel fijn om even wat persoonlijke aandacht te krijgen en daardoor te kunnen groeien.
Een kind dat zegt: “Juf, ik kijk elke week erg uit naar de Klimopklas, want dat kan ik lekker hardop lezen in een klein groepje”, is ook heel wat waard.
Of: “Juf, ik vind het zo fijn dat alles nog een keer rustig wordt uitgelegd en ik durf ook alles te vragen”.

 

De dinsdag in de Klimopklas voor plusleerlingen

Op de dinsdag werkt juf Mandy met groepjes kinderen de extra uitdaging nodig hebben op een bepaald vak. De kinderen komen uit alle groepen: van groep 1 t/m groep 8.

Wij vinden het op de Mariaschool belangrijk dat de leerlingen uitdaging krijgen op hun eigen niveau. Ook de leerlingen die goed zijn in een vak verdienen die extra uitdaging. Daarom hebben wij de plusklas opgericht. De leerlingen die bijvoorbeeld bij rekenen erg sterk zijn gaan met andere leerlingen uit hetzelfde leerjaar aan de slag met verdiepende opdrachten. Dit zijn verdiepende opdrachten over de onderwerpen die in de klas behandeld worden. Deze opdrachten zullen op een thematische manier aangeboden worden, waardoor er een koppeling komt tussen leerdoelen en de praktijk.

De leerlingen worden opgegeven door de leerkracht als het op een vak extra uitdaging nodig heeft. De kinderen worden per vak en leerjaar in groepjes geplaatst. Met dit groepje gaan de leerlingen een periode aan de slag. Vervolgens komt er een evaluatie en kijken we of het passend bij de leerling is. Bij deze evaluatie kunnen eventueel ook andere leerlingen worden toegevoegd aan het plusprogramma.

De leerlingen werken ongeveer 30 tot 45 minuten in de plusklas en daarnaast kunnen zij verder werken in de klas. Het is belangrijk dat ook deze leerlingen gezien worden en de aandacht krijgen die zij verdienen. Zij leren om ook moeilijkere vraagstukken aan te pakken en om hun werk te plannen.

Laten we de talenten die de leerlingen hebben versterken! Als je iets goed kan, is het leuk om iets nog beter te kunnen!