Groep 7

 

Groep 7A         Trix de Zeeuw
Groep 7B Tessa van der Pijl en Vanity Willems

 
Welkom in groep 7

Groep 7 staat ook wel bekend als het volste jaar van alle jaren op de basisschool. Er worden vele nieuwe dingen aangeleerd en daarnaast maken we ook genoeg tijd vrij voor projecten en uitjes. Wat leren wij dan allemaal in groep 7? Hieronder hebben wij een mooi en lang rijtje voor u klaar staan. 

- Rekenen: Cijferend rekenen, breuken, procenten, meten, tijd, geld, kommagetallen en grafieken.
- Taal: Er worden aan de hand van thema's veel nieuwe woorden aangeleerd. Daarnaast oefenen we met verschillende teksten en taalvaardigheden zoals schrijven en gesprekken voeren.
- Spelling: Hierbij komen veel nieuwe categorieën aan bod: tremawoord, koppelteken, tussen e, trottoirwoord en militairwoord. Bij de grammatica gaan we verder met het ontleden van zinnen en er wordt veel aandacht besteed aan de werkwoordspelling.
- Begrijpend lezen: Het nieuws van iedere week vormt onze begrijpend leeslessen. Dit zal op niveau en groepsdoorbroken worden aangeboden.
- Verkeer: In april is het verkeersexamen. Spannend!
-  Blink: We werken bij dit vak aan aardrijkskunde, geschiedenis en natuur op een thematische manier. Hierbij werken we groepsdoorbroken.
-  Engels: Dit jaar zullen de kinderen ook toetsen krijgen van Engels.
-  Alle kinderen houden een spreekbeurt in de vorm van een receptenbeurt en een boekenbeurt aan de hand van hun gemaakte boekendoos.
-  Alle kinderen worden opgeroepen door de jeugdverpleegkundige.

Wij hebben er zin in en gaan hard aan de slag!