Groep 5

Groep 5A          Annick Breukel en Jennifer Hendrikx
Groep 5B Zoë van der Hoeven en Caroline van Velden

 

Welkom in groep 5

De kinderen in groep 5 gaan een jaar tegemoet waarin ze veel nieuwe leerstof opdoen en ervaren. Op het gebied van rekenen liggen de accenten met name op tafel- en deelsommen, sommen t/m 1000. We blijven verder oefenen met lezen, boeken worden dikker en de letters worden kleiner. Bij spelling leren de kinderen nieuwe categorieën.

We gaan dit jaar verder met het werken aan de weektaak. Minimaal 4 keer per week werken de kinderen hier zelfstandig aan. De kinderen leren om goed te plannen, zodat zij hun taken aan het einde van de week op tijd af hebben. Het ontwikkelen van zelfstandigheid vinden wij erg belangrijk als voorbereiding voor de bovenbouw. 

Tijdens Blink! is er in groep 5 meer verdieping en gaan de kinderen aan de slag met een eigen onderzoek. De kinderen werken projectmatig en geïntegreerd aan de vakken: aardrijkskunde, geschiedenis en natuur.

Eén keer per week hebben we GOW (groepsoverstijgend werken) met de groepen 3, 4 en 5. Tijdens deze lessen komen de kinderen in aanraking met muziek, theater, kunst etc.