Groep 7

Groep 6C-7C                          Groep 7A                                 

Caroline van Velden             Mandy Alleblas 
Tessa van der Pijl                        

 

Welkom in groep 7.

Wat staat de kinderen in groep 7 te wachten?

- Rekenen: Cijferend rekenen, breuken, procenten, meten, tijd, geld, kommagetallen en grafieken.

- Taal: Ontleden staat centraal. Werkwoorden, persoonsvorm, gezegde, onderwerp etc.

- Spelling: Naast de gewone spellingslessen wordt er ook aandacht besteed aan de werkwoordspelling.

- We leren werken met Snappet en gaan dit voor steeds meer vakken gebruiken.

- Verkeer: In mei is het verkeersexamen. Spannend!

- Aardrijkskunde: Europa staat centraal.

- Met de zaakvakken werken we groep doorbroken.

- Bij de creatieve vakken hebben de kinderen keuze opdrachten.

- Engels: Dit jaar zullen de kinderen ook toetsen krijgen van Engels.

- Alle kinderen houden een spreekbeurt en een boekenbeurt.

- Alle kinderen worden opgeroepen door de jeugdverpleegkundige.

Wij hebben er zin in!