Groep 5

Groep 5A                                   Groep 5B-6B                                  

Lilly de Zeeuw                           Mandy van Velzen 
Patricia Vlielander                       

Welkom in groep 5.

De kinderen in groep 5 gaan een jaar tegemoet waarin ze veel nieuwe leerstof opdoen en ervaren.


Op het gebied van rekenen liggen de accenten met name op tafel- en deelsommen, sommen t/m 1000 en meten, tijd en geld.


Plezier in lezen en het maken van leeskilometers vinden we erg belangrijk. De letters worden kleiner en de boeken dikker. Veel lezen betekent veel woorden zien, wat het spellen van woorden weer makkelijker maakt. Om het lezen extra te bevorderen is de projectweek gekoppeld aan de Kinderboekenweek. Een bezoek aan de bibliotheek mag dit schooljaar zeker niet ontbreken.


Wat nieuw is voor de kinderen in groep 5 zijn de vakken aardrijkskunde en topografie. Bij deze vakken staat Nederland centraal.


Met geschiedenis proberen we de kinderen de tijd te laten beleven. Dit gebeurt op een interactieve manier.


Tijdens de natuurlessen staat de omgeving van de school als thema centraal.


Om de kinderen op muziekaalgebied wat meer te bieden, volgen de kinderen een lessenreeks van de muziekvereniging de ‘Phoenix’. Hieraan is een uitvoering gekoppeld voor geïnteresseerden.
Daarnaast zullen de kinderen dit schooljaar ook een reeks drama- of danslessen krijgen.


Halverwege het schooljaar besteden we extra aandacht aan de sociale vaardigheden van de kinderen. Dit doen we door middel van de Orka lessen.