Belangrijke data, tijden en flyers

* Corona afspraken 1 november 2022 klik hier.

* De beslisboom m.i.v. 8 februari 2022 klik hier.

* Brief van de Oudervereniging, aanmelden automatische incasso. Voor meer informatie klik hier.

* Ben je tussen de 5 en 12 jaar? Op de woensdagmiddag kun je komen knutselen in de Hofboerderij. 

Het SKT (Sociaal Kern Team) Westland

U vraagt zich wellicht af met welke vraag/vragen kunnen wij bij het SKT terecht? 
Dit kan van alles zijn m.b.t uw kind(eren), hun ontwikkeling en welzijn, de opvoeding maar ook vragen die daar dan los van staan.
De schoolcontactpersoon is het gezicht van het SKT voor schoolse zaken die te maken hebben met zorgen rondom een klas, leerling en/of ouders.
Sam Dekker is onze contactpersoon, zij is zorgregissseur bij het SKT.

Elke eerste woensdagochtend van de maand van 8.45 tot 9.45 uur is er een telefonisch spreekuur voor ouders. U kunt dan bellen en direct uw vraag/vragen stellen aan onze contactpersoon Sam Dekker.

U kunt bellen via 06-22575173 of mailen naar: sdekker@sktwestland.nl 

Ook zal Sam Dekker aansluiten bij de zorg-overleggen op school en onderhoudt zij contact met ouders, de school en het samenwerkingsverband om in te schatten en te doen wat nodig is om te zorgen dat de leerlingen van de Marischool de juiste hulp en begeleiding krijgen.

 

Vakantierooster 2022 - 2023 klik hier.

Gymrooster 2022 - 2023 klik hier.

Groep 1 tot en met 8 hele dag vrij:
23 december 2022
24 februari 2023
21 april 2023
07 juli 2023

Studiedagen, groep 1 tot en met 8 hele dag vrij:
13 september 2022
21 oktober 2022
07 december 2022
06 februari 2023
20 april 2023 vanaf 12.00 uur (studiemiddag)
30 mei 2023

Groep 1 vrij:
28 juni 2023

Groep 1 tot en met 7:
16 juni 2023

Groep 8 vrij (i.v.m. overdracht VO-scholen):
02 november 2022
10 mei 2023
09 juni 2023
06 juli 2023

 

Vakantierooster 2023 – 2024
Herfstvakantie: 16 oktober t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie: 25 december t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie: 19 februari t/m 23 februari 2024
Pasen: 29 maart t/m 1 april 2024
Meivakantie: 29 april t/m 10 mei 2024
Hemelvaart: 9 mei t/m 10 mei 2024 (valt in de meivakantie)
Pinksteren: 20 mei 2024
Zomervakantie: 15 juli t/m 23 augustus 2024