Belangrijke data, tijden en flyers

* Beslisboom Corona. Voor meer informartie klik hier.

* Brief van de Oudervereniging, aanmelden automatische incasso. Voor meer informatie klik hier.

* Vanaf 4 oktober 2021 verzorgt de Typetuin een typecursus op school. Voor meer informatie klik hier. 

* Ben je tussen de 5 en 12 jaar? Op de woensdagmiddag kun je komen knutselen in de Hofboerderij. 

In verband met de huidige corona situatie is het telefonisch spreekuur verplaatst naar de elke eerste vrijdag van de maand van 09.00 - 10.00 uur.
U kunt dan contact opnemen met Amy Stuijfzand: 06-20889673 of Mariëlla Solleveld    06-13045446.

Iedere eerste woensdag van de maand van 08.30 uur tot 09.30 uur in het RID kamer in de Kyckmar: inloopspreekuur van onze contactpersoon van het Sociaal Kernteam (Hélene Kleijn). Hier kunt u terecht voor allerlei vragen rondom opvoeding.

Vakantierooster 2020 - 2021 klik hier.

Gymrooster 2020 - 2021 klik hier.

 

Margedagen 2020-2021:

Groep 1 tot en met 8 hele dag vrij:
vrijdag 19 februari 2021 
vrijdag 14 mei 2021
vrijdag 16 juli 2021

Groep 1 tot en met 8 middag vrij:
vrijdag 18 december 2020

Groep 1 tot en met 4 hele dag vrij:
vrijdag 20 november 2020
vrijdag 18 juni 2021

Groep 8 vrij:
woensdag 11 november 2020, ochtend
woensdag 12 mei 2021, ochtend
donderdag 15 juli 2021, hele dag