Mariaschool

Stakingsdag 15 maart 2019

De AOb gaat samen met FNV Onderwijs en Onderzoek actie voeren in de week van 11 maart voor meer investeringen in het onderwijs. De bonden roepen leden uit alle onderwijssectoren op om mee te doen. De week wordt afgesloten met een landelijke onderwijsstaking op 15 maart op het Malieveld in Den Haag.
Een groot aantal collega's van de Mariaschool heeft aangegeven gebruik te maken van hun stakingsrecht. Aangezien zij op vrijdag 15 maart voor de groep staan, moet ik de school op deze dag sluiten. Ik vraag u om zelf opvang voor uw kind(eren) te regelen op deze dag. Als dit echt niet lukt, kunt u dit aangeven bij de leerkracht van uw kind. Ik neem dan contact met u op over een mogelijke oplossing. Brief van de westlandse schoolbesturen. Download