Mariaschool

School dicht 30 en 31 januari 2020

Na een inventarisatie in het team van de Mariaschool blijkt dat een grote meerderheid dit keer gaat staken. Tijdens de vorige stakingsdag wilde men vooral actie voeren ditmaal leggen veruit de meeste leerkrachten het werk neer. De Mariaschool is daarom op 30 en 31 januari gesloten.

Met deze staking roepen wij dit kabinet op om structureel extra te investeren in het onderwijs, voor de toekomst van onze kinderen en de generaties die volgen. De keuze om over te gaan tot staking is geen gemakkelijke. We willen namelijk niet dat onze leerlingen de dupe worden. Maar we hebben het gevoel dat we niet anders kunnen om onze grote zorgen duidelijk te maken. Wij zijn van mening dat dit kabinet nu eindelijk haar verantwoordelijkheid moet nemen voor de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. De kwaliteit van ons onderwijs staat al jaren onder druk.

Veel basisscholen kunnen niet meer garanderen dat er voor iedere klas een bevoegde leraar staat. Mede door het stijgend lerarentekort neemt het aantal kinderen per klas toe, worden klassen opgedeeld of zelfs naar huis gestuurd. Steeds vaker hebben kinderen geen vast of vertrouwd gezicht meer voor de klas staan. In de ingezonden brief van de Westlandse schoolbesturen in onze nieuwsbrief kunt u hier meer over lezen.

Dit alles heeft grote gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs, ook voor uw kind. Het ontwikkelingsniveau van de Nederlandse leerlingen is al jaren aan het dalen, zo blijkt uit internationaal onderzoek. Wanneer wij nu niet doorpakken en structurele investeringen van dit kabinet opeisen, zullen de problemen alleen maar groter worden. Naar aanleiding van eerdere acties is er door dit kabinet een begin gemaakt met extra investeringen. Deze - grotendeels eenmalige - investering is onvoldoende voor het daadwerkelijk oplossen van de grote problemen in het onderwijs. Hiervoor zijn forse extra structurele investeringen nodig. Daarom gaan wij staken voor onze leerlingen, onze (toekomstige) collega’s en ons onderwijs.

Wij vragen uw steun voor deze staking. We realiseren ons terdege dat we wellicht de publieke opinie inmiddels tegen hebben en dat er onbegrip is bij ouders. Er is immers een akkoord gesloten; is het dan nog niet genoeg? Er zijn ook nog andere sectoren waar de nood hoog is zoals in de zorg of bij de politie. Dat weten en begrijpen we maar de gevolgen van de dalende kwaliteit van ons onderwijs, het toenemende lerarentekort en het uitblijven van serieuze structurele investeringen in het primair onderwijs raakt iedereen. Onze kinderen hebben recht op goed onderwijs!