bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Mariaschool
Nieuwsbrief 3 december 2019
sinterklaas.jpg

Sinterklaas

Op 5 december is er natuurlijk het Sinterklaasfeest op de WSKO Mariaschool! Sinterklaas arriveert rond 8:45 uur bij school. Ouders zijn van harte welkom om dan te komen kijken. Er zijn die dag normale schooltijden. Op 6 december start de school gewoon om 8:30 uur. U kunt met uw kind(eren) inlopen tot 9:30 uur. Om 9:30 uur beginnen de reguliere lessen. Tenslotte willen we Sparsupermarkt van Kempen uit Amsterdam hartelijk bedanken, zij hebben Sinterklaas geholpen bij het vullen van de schoenen met een heerlijke chocoladeletter!

Innen vrijwillige ouderbijdrage

Onze oudervereniging stapt dit schooljaar over naar een ander betalingssysteem voor de vrijwillige ouderbijdrage.Het nieuwe systeem is professioneler, minder tijdrovend voor de (vrijwillige) penningmeester en geeft u als ouder ook meer overzicht. De oudervereniging zal u binnenkort een aparte nieuwsbrief sturen over de incasso van de vrijwillige ouderbijdrage, schoolreis en het kleuterfeest. Incasso’s zullen later plaatsvinden. In deze brief staat een link naar een registratieformulier waarin de oudervereniging uw gegevens gaat vragen om de incasso’s correct uit te kunnen gaan voeren.

Kindje wiegen 2019 “Het levend Kerstverhaal” in Wateringen en Kwintsheul

Hierbij een bericht van de St Josephparochie:
Het is misschien nog wat vroeg zult u denken, maar er zijn al voorbereidingen aan de gang voor kerst. Alle enthousiaste jongens en meisjes woonachtig in Wateringen en Kwintsheul en/of uit de groepen 3 t/m 8 van de Andreashof, de Fontein, Hofvilla, Jozefschool en de Mariaschool zijn uitgenodigd om aan het nieuwe levend kerstverhaal mee te doen. Het levend kerstverhaal wordt georganiseerd vanuit de parochies van Wateringen en Kwintsheul van de parochiefederatie Sint Franciscus tussen duin en tuin.
De uitvoering van het levend kerstverhaal is op 1ste kerstdag woensdag 25 december om 14.00 uur in de St. Josephkerk (Dr. Schaepmanstraat 12, Wateringen). We zullen oefenen op zaterdag 14 en 21 december van 10.00 -12.00 uur in deze St. Josephkerk.
De rollen zijn: Maria, Jozef, Herbergier, Hoofdengel, Engel Gabriel, Sterdrager, Engeltjes, Herauten, Herders, Koningen, Schaapjes, Ezel, Nazarethgangers, Dienaren van het inschrijfbureau en een trommelaar.
Ook zoeken wij ouders die dit mee willen helpen organiseren. Rollen verdelen, kinderen begeleiden, decor klaarzetten enz. beamerbeelden met rolverdeling maken en liedjes kunnen tonen. Of wordt u dit jaar de verteller?.
Natuurlijk is iedereen welkom om te komen kijken op deze 1ste kerstdag, dus nodig je familie/vrienden/kennissen maar uit! Als je mee wilt doen, geef je op, uiterlijk 6 december, via deze website  https://rkwestland.nl/het-levend-kerstverhaal

Kinderfietsdokter

kinderfietsdokter.jpg

Afgelopen week was de Kinderfietsdokter op bezoek op de WSKO Mariaschool. Het hele wagenpark uit onze schuur met speelmaterialen is gecontroleerd. Kapotte onderdelen zijn vervangen. Voorlopig dus geen piepende karren of stepjes zonder handvatten meer!

Opstarten 4de Kleutergroep

Veel ouders in Wateringen weten de weg naar de WSKO Mariaschool te vinden. Gezien het grote aantal aanmeldingen voor dit schooljaar starten wij na de voorjaarsvakantie een tijdelijke instroomgroep voor 4-jarigen. Na de kerstvakantie zullen we de betreffende ouders hier verder over informeren. We zijn volop op zoek naar een juf of meester voor deze 4de kleutergroep, de vacature kunt u vinden op www.wsko.nl

Challenge TSO

Tijdens de tussenschoolse opvang doen de midden- en bovenbouwgroepen een challenge. Welke klas staat het eerste klaar in de rij om weer naar binnen te gaan na het buiten spelen? En hoe snel gaat dat? De snelste en stilste klas maakt kans op een leuke verrassing! Snel klaar staan in de rij heeft natuurlijk een groot voordeel; je kunt vooraf nog wat langer spelen. De rij is namelijk supersnel gemaakt en dat kost weinig tijd!

Vakantierooster 2020/2021

Het vakantierooster 2020 - 2021 is vastgesteld. U kunt het vakantierooster op onze website terugvinden. Om het vakantierooster in te zien kunt u het ook hier  Download

Bericht van de Josephparochie

Willen jullie als gezin graag met de kinderen naar de zondagse eucharistie- of woord- en communieviering, maar willen jullie ook dat jullie kind de verhalen uit de Bijbel leert begrijpen?

De kinderwoorddienst geeft antwoord op beide vragen.
In de Sint Josephkerk te Wateringen is er regelmatig op zondag een kinderwoorddienst tijdens de zondagse viering van 11.00 uur.
De data voor de kinderwoordienst(en) vindt u in het parochieblad 'Drie-In-Eén'. Ontvangt u deze niet, dan kunt u dit blad aanvragen bij het secretariaat van de Josephkerk.
U kunt kiezen voor de papieren versie of de digitale versie. Ook kunt u deze informatie vinden op de website


Aan het begin van de viering wordt aan de kinderen gevraagd met de leidsters mee te gaan naar de vergaderkamer van de pastorie.
Daar horen zij het evangelieverhaal of een spiegelverhaal wat past bij het thema van de viering. Er volgt een gesprekje over het verhaal, waarna de kinderen een activiteit rondom het verhaal doen.
Dit kan onder andere een knutselwerkje of een spelletje zijn.
U bent zelf ondertussen in de gelegenheid om in rust en ruimte de viering mee te maken.
Bij de collecte komen de kinderen weer in de kerk om daar wat te vertellen over wat ze gedaan hebben en één of meerdere kinderen lezen een gebed voor wat past bij het verhaal.

Kom gewoon een keer kijken. Kinderen van alle leeftijden zijn van harte welkom!
De eerstvolgende kinderwoorddienst is op zondag 8 december a.s. om 11.00 uur in de St Josephkerk ( kolenkit) Wateringen

 

 
Surprises
 
Mariaschool

Koningsspil 47
2291 MB Wateringen
0174 - 292 981
info@mariaschool.wsko.nl

 
Copyright © 2018 mariaschool.wsko.nl
Online versie | Afmelden