bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Mariaschool
Nieuwsbrief 14 mei 2020

We gaan weer naar school!

Wat heerlijk om de kinderen weer te zien zitten in de klas. Afgelopen maandag zijn we gestart met het 50% onderwijs op de WSKO Mariaschool. Complimenten aan de kinderen en ouders, het brengen en ophalen van de kinderen verloopt prima! Ook de aansluiting met de kinderopvang gaat goed; nogmaals dank aan ZON, Kwest en Smallsteps hiervoor. In de klas is het fijn werken met een halve groep. Er is veel tijd voor individuele aandacht.We kunnen niet in een glazen bol zien hoe het na 1 juni verder zal gaan op de basisschool. Voor nu zijn we in ieder geval blij dat we de kinderen weer zien! De Westlandse schoolbesturen hebben een nieuwsbrief uitgebracht met een leuke video over het opengaan van de scholen. Voor deze nieuwsbrief  Download

Verkiezingen medezeggenschapsraad

Dit schooljaar zijn er verkiezingen voor twee nieuwe leden voor de medezeggenschapsraad (MR) van de WSKO Mariaschool. De zittingstermijn verloopt van twee van de drie huidige leden van de oudergeleding. De activiteiten van de MR zijn zeer belangrijk. Op diverse punten heeft de MR advies- of instemmingsrecht zoals bij personeelsbeleid, huisvesting, onderhoud en besteding van de beschikbare financiële middelen. Verder denkt en besluit onze MR ook mee over schooloverstijgende onderwerpen binnen de school stichting WSKO in de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

 

Wij nodigen u hierbij uit om u verkiesbaar te stellen voor het MR lidmaatschap. Er is al een plekje ingevuld maar we zoeken dus nog een tweede ouder. Wilt u zich aanmelden? Stuur een e-mail naar mr.mariaschoolwateringen@gmail.com. Met uw naam en de naam en klas van uw kind(eren). Met deze informatie kunnen we alle kandidaten voorstellen waarna er door alle ouders gestemd kan worden. Wanneer er maar twee kandidaten zijn, volgen er geen verkiezingen. Wilt u aanvullende informatie dan kan dat via ons e-mail adres. U kunt ons ook telefonisch benaderen: - Floor Oosterink 06-43008262 - Ilco Lange 06-23953916 - Petra Janssens 06-41518404 Wil je onze oudergeleding versterken, laat het ons dan weten.

Luizencontrole

luizencontrole.jpg

Natuurlijk houden we op school afstand van elkaar, zoveel als mogelijk. Toch is het goed, nu de kinderen weer naar school gaan, om uw kind goed te controleren op neten of luizen. Dat kan uiteraard niet op school. We vragen u om deze controle zelf te doen. Heeft uw kind neten of luizen en wilt u advies? Bel ons gerust!

Ziek of afwezig melden

Heeft uw kind milde gezondheidsklachten zoals hoesten, zere keel, verkoudheid, loopneus of klachten zoals koorts of benauwdheid? Dan mag uw kind niet naar school komen totdat het 24 uur klachtenvrij is. Als een of meerdere gezinsleden ernstige klachten (koorts en/of benauwdheid) heeft (gehad), dan dienen alle gezinsleden binnen te blijven tot iedereen in huis 24 uur lang vrij is van milde klachten (verkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, koorts of benauwdheid. In dat geval mogen kinderen ook niet naar school komen. Zij krijgen in deze gevallen onderwijs op afstand , ze volgen online de les in de klas. Het is echt belangrijk dat u zich aan deze richtlijnen houdt in het belang van de kinderen, ouders en de leerkrachten. Ziek of afwezig melden kan door een mail te sturen naar de leerkracht van uw kind. Die kan met u contact opnemen over onderwijs op afstand.

2 chromebooks met oplader kwijt

Help, we missen op school nog 2 chromebooks met opladers! Er is blijkbaar iets misgegaan in de registratie van de uitleen, we kunnen niet achterhalen bij wie deze chromebooks zijn. Heeft u nog een chromebook van school in huis? Neem dan contact op met de administratie : Y.Brabander@mariaschool.wsko.nl of bel even naar school: 0174292981

 
Paasspeurtocht
 
Mariaschool

Koningsspil 47
2291 MB Wateringen
0174 - 292 981
info@mariaschool.wsko.nl

 
Copyright © 2018 mariaschool.wsko.nl
Online versie | Afmelden