bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Mariaschool
Nieuwsbrief 10 december 2020

Kerst op de WSKO Mariaschool! 

Donderdagavond 17 december vieren wij met de kinderen op school Kerstmis. 

We verwachten alle kinderen om 18:00 uur in hun eigen lokaal. In verband met de corona maatregelen kunnen wij op school geen kerstdiner organiseren. De kinderen zullen in hun eigen groep kerst vieren met daarin een leuke activiteit. Om 19:00 uur kunt u uw kind ophalen bij de buitendeur van de groep. 

Vanwege de avondviering zal er overdag op 17 december een continurooster zijn. Alle kinderen blijven dus op school eten. De lesdag is van 08:30 tot 13:30 uur. hier zijn geen kosten aan verbonden; de kinderen moeten wel zelf hun lunch meenemen.

Vrijdagochtend 18 december mogen de kinderen die dat willen in hun pyjama naar school komen. De dag wordt om 09:00 uur (digitaal) geopend door Debby Haring, waarin ze het kerstverhaal vertelt. Dit wordt aangevuld met liedjes, versjes en kerstboodschappen vanuit de groepen. We maken een opname van deze online kerstviering, die kunt u in de kerstvakantie dan nog eens terugkijken! Om 12:00 uur gaan de kinderen genieten van een gezellige kerstvakantie.

Dit jaar doen wij ook weer mee aan de kerstdozenactie. Deze wordt georganiseerd door de Josephparochie en de voedselbank Westland. In de klas van uw kind staat een doos waar kinderen houdbare en verzorgende producten in kunnen doen. Hiervan worden mooie pakketten gemaakt die worden bezorgd bij gezinnen in het Westland die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Wij hopen op een grote opbrengst. Vanaf vrijdag 11 december kunt u producten meegeven naar school.

Onze kerstviering op 17 december om 18:00 uur staat vanaf het begin van het schooljaar vermeld in onze schoolkalender; we verwachten dan ook alle kinderen op school. Bij onze (jongste) kleuters kunnen we ons voorstellen dat een viering in de avond te vermoeiend is. U kunt als ouder uw kind dan afmelden bij de leerkracht. 

 

Reserveren voor kerstvieringen

Hierbij een bericht van Peter Zuidgeest, voorzitter van de parochiefederatie Sint Franciscus: Veel kinderen en hun ouders weten de kerk met Kerstmis te vinden. Dat vinden we heel waardevol. We vieren dan immers de geboorte van Jezus. Maar in deze coronatijd gaat alles anders. Dat geldt dus ook voor de kerstvieringen. Er mag maar een beperkt aantal mensen in de kerk. Daarom is vooraf reserveren noodzakelijk! Dit kan via de website van de parochiefederatie: www.rkwestland.nl. Op deze website staat ook precies welke vieringen in welke kerk gehouden worden. Reserveren kan vanaf zondag 20 december 12.00 uur.

Ook is het in diverse kerken mogelijk om op gepaste afstand langs de kerststal te lopen. Op de website www.rkwestland.nl staat ook precies wanneer dat kan in welke kerk.

Ondanks alle beperkingen in deze tijd van corona wensen we u een goede voorbereidingstijd op het kerstfeest en voor straks een Zalig Kerstfeest.

 

Lichtjesfeest Wateringen

Al vele jaren organiseert Rotary Wateringen een gezellig lichtjesfeest voor de Wateringse gemeenschap. Voor dit jaar hebben zij besloten om het lichtjesfeest niet te organiseren.

De redenen liggen voor de hand. Veel mensen dicht bij elkaar in de optocht, het uitdelen van oliebollen en glühwein. Samen dansen en plezier hebben. Het kan dit jaar helaas echt niet.

Zij plaatsen evenals voorgaande jaren wel een mooie verlichte kerstboom voor het Oude Raadhuis. Via de Wateringse krant maken zij bekend, dat de kinderen een kleurplaat krijgen  op hun eigen school.De kinderen kunnen de kleurplaat inleveren bij De Jong Optiek, Vliethof 13  te Wateringen. Voor de mooiste kleurplaten worden prijzen uitgeloofd.

Zo willen ze de kinderen alsnog graag betrekken bij het lichtjesfeest 2020.

 

Theaterlessen in de Vang!

Afb flyer theatercursus Wateringen.jpg

Theaterschool Koperen Kees verzorgt vanaf januari een leuk aanbod in de Vang.

Schone schoolomgeving

Wist u dat er iedere maand een groep van de WSKO Mariaschool aan de beurt is om de omgeving van de school op te ruimen? Verbeter de wereld, begin bij jezelf! Op de website van de gemeente Westland staat een leuk artikel over onze school: Schoon Belonen! Klik hier voor link.

 

Respect voor elkaar - ook bij het overblijven!

Op onze school gelden de volgende afspraken:

 

1. Ik accepteer dat iedereen verschillend is.
2. Ik behandel een ander zoals ik zelf behandeld wil worden.
3. Ik ben rustig op de gang.
4. Ik zorg goed voor spullen en de omgeving.
5. Ik luister naar een ander.

 

Deze afspraken gelden natuurlijk ook tijdens het overblijven. Nu en na de kerstvakantie hebben we extra aandacht voor puntje 5! Er zijn toch regelmatig kinderen die we moeten aanspreken omdat ze niet luisteren naar de overblijfkrachten of respectloos reageren. Er volgt dan altijd een gesprekje met de leerkracht/directie en ouders ontvangen een mail hierover. Als het daarna niet beter gaat, volgen er verdere stappen. Kinderen mogen het er niet mee eens zijn als ze aangesproken worden, het gaat er vooral om hoe ze dan reageren. Een mooi leerpunt waar we als team samen met onze vrijwilligers en natuurlijk de kinderen op school aan werken!

 

Fijne feestdagen!

Het team van de WSKO Mariaschool wenst iedereen een heerlijke vakantie en fijne feestdagen toe! Rust allemaal lekker uit !

 

Een kerst bericht van onze bestuurder Henriette Bouvé

Beste ouders/verzorgers, 

De afgelopen maanden hebben we nieuwe routines met elkaar gevonden om zo goed mogelijk het onderwijs en alle activiteiten die daarbij horen te verzorgen. In de scholen is -samen met jullie- de moed erin gehouden, door onder andere ouders digitaal mee te nemen door de school tijdens ouderavonden, de leerlingen samen te zien dansen op het schoolplein en Sinterklaas weliswaar kleinschaliger, maar even eerbiedig en feestelijk als altijd te ontvangen. 

Binnen de scholen van WSKO wordt telkens gezocht naar wat wel mogelijk is, al is dat niet altijd eenvoudig. Er moet regelmatig behoorlijk flexibel en out-of-the-box gedacht worden als leerkrachten in afwachting zijn van een testuitslag of ziek thuiszitten. Tegelijk plukken we met elkaar de vruchten van lockdown-1 door de digitale reuzensprong die is gemaakt. Hierdoor organiseren we het onderwijs op afstand sneller. Daarnaast maken we effectiever gebruik van onze digitale leeromgeving o.a. door (week)taken en materiaal klaar te zetten. Ik heb bewondering voor de energie en de opgewektheid waarmee hier in de scholen aan gewerkt wordt. 

Dat de mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, lief en leed ook met een knuffel te delen en zorgeloos te ontspannen met familie en vrienden nu al zo lang heel beperkt zijn, is zwaar voor ons allemaal. Thuiswerken kan stressvol zijn -zeker met kleine kinderen-, sociale contacten worden gemist en medewerkers van scholen moeten veel ballen tegelijk in de lucht houden. 

Vanuit WSKO wil ik jullie hartelijk danken voor het begrip en de medewerking waarmee jullie de school van je kind(eren) voor het overgrote deel tegemoet treden. Dat is belangrijk voor ons.
Ik wens jullie sterkte, omdat het nog niet voorbij is, maar tegelijk wens ik jullie ook veel warmte en saamhorigheid toe in deze decembermaand. Digitaal koken, een extra lekker toetje aan je eigen keukentafel ook als het geen Kerst is, de spelletjes die achterin liggen samen spelen en veel wandelen en fietsen in kleine groepjes door de mooie plekken van Westland met een gevulde thermosfles bij de hand…Een fijne kerstvakantie gewenst met elkaar, en een mooi en gezond 2021!

Henriëtte Boevé, voorzitter College van Bestuur WSKO

 

 
Week van de Mediawijsheid
 
Mariaschool

Koningsspil 47
2291 MB Wateringen
0174 - 292 981
mariaschool@wsko.eu

 
Copyright © 2018 mariaschool.wsko.nl
Online versie | Afmelden