bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Mariaschool
Nieuwsbrief 6 september 2019

ouders graag gezien.jpg

De eerste schoolweek zit erop. Wat fijn om iedereen weer terug te zien, samen gaan we er een leuk jaar van maken! Ga er maar rustig voor zitten, want in deze 2de nieuwsbrief van dit schooljaar hebben we u veel te vertellen. Heeft u nieuwsbrief 1 gemist? Geen probleem, die kunt u terugvinden op onze website. En staat er in uw agenda een kruisje bij 16 september? Mooi! Dan zien we u in ieder geval op de informatieavond. Het programma van deze avond kunt u ook terugvinden op onze website.

Kindgesprekken

Dit schooljaar maken we weer een stap in het nog beter betrekken van kinderen bij hun eigen leerproces. De leerkrachten hebben in de eerste weken van het schooljaar met alle kinderen (onder schooltijd) een startgesprek waarin ze kennismaken en bespreken wat het kind wil leren. Bij de 10-minutengesprekken in oktober worden ouders én kind samen uitgenodigd om met de leerkracht te bespreken hoe het gaat in de klas. Gedurende het schooljaar kan de leerkracht verder praten over de doelen en afspraken die met het kind besproken zijn. Natuurlijk bent u met vragen of zorgen altijd welkom bij de leerkracht en hoeft uw kind daar niet altijd bij aanwezig te zijn. Maar we zien dat het werkt, kinderen betrekken en (mede)verantwoordelijk maken voor hun eigen ontwikkeling op school. Nieuwsgierig geworden? Loop op 16 september tijdens de themamarkt binnen bij de inloop over Kindgesprekken.

Normeringsschool - DIA toetsen

Op onze school gebruiken we de Cito-toetsen om de leerlingen te volgen in hun ontwikkeling tijdens hun basisschoolperiode. De ontwikkeling van deze leerlingvolgsystemen staat uiteraard niet stil. Het bedrijf Diataal, dat is ontstaan op de rijksuniversiteit Groningen, heeft een nieuwe generatie digitale en adaptieve toetsen ontwikkeld die beter aansluiten bij wat de scholen nodig hebben. Maar vooral zijn deze toetsen ook prettiger om te maken voor de kinderen! De toetsen zijn nog in ontwikkeling en dit schooljaar is de WSKO Mariaschool normeringsschool voor deze toetsen.
Dit betekent dat wij in groep 6 t/m 8 naast de Cito toetsen ook DIA toetsen afnemen. Dit gebeurt onder schooltijd en in plaats van een reguliere reken- of taalles. Het gaat om 3 toetsen op 3 momenten in het schooljaar, de tijdsinvestering voor de kinderen en leerkracht is te overzien. De uitkomst van de DIA toetsen levert ons veel informatie om goed te bepalen welke lesstof het beste aansluit bij de behoeften van uw kind.
Dit schooljaar is een testjaar, we zijn een normeringsschool. We gebruiken de informatie van de DIA toetsen daarom vooral ‘achter de schermen’. Op termijn zal de DIA op onze school de citotoetsen gaan vervangen.

Openingsviering

Als de weergoden het toelaten vieren we, op het Maria schoolplein, met alle kinderen op donderdag 12 september om 8:45 uur dat het schooljaar is begonnen! Deze openingsviering wordt georganiseerd door Ava, Fabiënne, Ted en Yannick uit groep 8. De viering heeft als thema ‘een kleurrijk schooljaar!’ en duurt ongeveer 15 minuten. U bent van harte welkom om te blijven hangen en met ons mee te vieren! Bij slecht weer verplaatsen we de viering naar een ander tijdstip.

Kinderboekenweek - tikkie anders!

kinderboekenweek 2019.jpg

De afgelopen jaren hebben we tijdens de Kinderboekenweek uitgepakt met een uitgebreide projectweek met kijkavond. Dit schooljaar gaat het een tikkie anders. Natuurlijk besteden we aandacht aan de Kinderboekenweek en plannen we een aantal leuke activiteiten. De projectweek met het kijkmoment bewaren we echter voor later in het jaar. We buigen ons dit schooljaar namelijk over een nieuwe lesmethode voor onze zaakvakken.
In het onderwijs van de toekomst worden vakken als geschiedenis en aardrijkskunde niet meer apart aangeboden maar gaan kinderen samen veel meer thematisch werken. In een projectweek, later in het schooljaar, gaan we die manier van werken uitproberen om zo een goede keuze te maken voor een nieuwe methode zaakvakonderwijs. We houden u hiervan op de hoogte!

Leerlingenraad

Volgende week vindt ook weer de eerste bijeenkomst van de leerlingenraad plaats. In deze raad zitten kinderen uit groep 5 t/m 8. De afgevaardigden worden, door een verkiezing in de klas, zelf gekozen door de kinderen. De leerlingenraad bespreekt onderwerpen die de kinderen zelf belangrijk vinden en denken mee over het reilen en zeilen op onze school.

Schoolbrengweek

Van 16 t/m 20 september is het nationale schoolbrengweek. Als School op Seef brengen we deze week graag onder de aandacht. We vragen u en de kinderen om in deze week zoveel mogelijk op de fiets of lopend naar school te komen. Dat is veiliger en duurzamer! Is het echt nodig om toch met de auto te komen? Wilt u dan uw auto parkeren op het parkeerterrein bij het openluchtzwembad? Zo lopen de kinderen toch het laatste stukje naar school. We maken er een wedstrijdje van en hebben een verrassing voor iedere groep die zijn best doet om lopend en fietsend naar school te komen. Met nog een prijs voor de winnende klas!

TSO regelement

Alle kinderen zijn natuurlijk welkom om gebruik te maken van de tussenschoolse opvang. Ook tijdens het overblijven zijn er regels en afspraken zodat het voor iedereen een gezellig moment is. Blijft uw kind over? Het is fijn als u samen met uw kind deze afspraken thuis eens doorneemt.
U vindt het TSO regelement hier  Download

Nieuwjaarsreceptie

Op vrijdag 20 september zijn alle ouders/verzorgers welkom op onze nieuwjaarsreceptie. Om 13:45 uur proosten we in de aula op het nieuwe schooljaar. Daarna kunt u een kijkje nemen in de klas van uw kind.

Kleutervertelviering

Aanstaande zondag 8 September is er om 9.30 uur een Kleutervertelviering in de St Josephkerk, de Kolenkit. Samen zingen, samen bidden en een mooi verhaal luisteren uit de bijbel. Op een leuke en interactieve manier worden de kinderen mee genomen in het leven van Jezus. Komende zondag lezen wij het verhaal dat Jezus een paar vissers tegen komt. Deze vissers hebben wel vaker een verhaal van Jezus gehoord. Wat zouden zij van Jezus kunnen leren? En…wat kunnen wij van Jezus leren? De viering is voor alle kinderen van 3 t/m 7 jaar en hun ouders, opa’s en oma’s.Wees Welkom!

Kliederkerkviering

‘Abraham wordt een mooie toekomst beloofd’ Belofte maakt schuld ….

God doet Abraham een grote belofte: ondanks dat hij heel oud is, zal hij nog een zoon krijgen. Abrahams gastvrijheid en gelovig leven wordt door God beloond met nageslacht dat ontelbaar zal zijn: meer dan de zandkorrels op het strand of de sterren aan de hemel. Hoe zit dat nu precies in het verhaal over Abraham? Kom op 6 oktober naar de Kliederkerk van 16:00 u tot 18:00 u in Basisschool De Hofvilla, Dr. Schaepmanstraat 2, Wateringen en je gaat het horen en meemaken! We spelen, knutselen en vieren met elkaar rondom het thema ‘Abraham wordt een mooie toekomst beloofd’. We beginnen om 16:00 uur met activiteiten, daarna een korte viering en we sluiten af met samen eten.
Het verhaal van Abraham en Sara is een belangrijk verhaal aan het begin van de Bijbel.
God roept Abraham omdat Hij hem uitgekozen heeft als vader van het volk Israël. Hij krijgt de opdracht om zijn land te verlaten en op reis te gaan en krijgt die ongelooflijke belofte van God, dat hij nog vader zal worden... en Abraham gelooft en gaat en …...
De Kliederkerk is er voor alle kinderen van 0 t/m 12 jaar, hun ouders, opa’s en oma’s: welkom! Geef je op via Kliederkerkwateringeneo@caiway.net.
De Kliederkerk is een initiatief van verschillende protestantse en katholieke kerken in Wateringen en Kwintsheul | informatie 06-25189403>
In verband met de kosten is een vrijwillige bijdrage welkom.

 
Bedankochtend
 
Mariaschool

Koningsspil 47
2291 MB Wateringen
0174 - 292 981
info@mariaschool.wsko.nl

 
Copyright © 2018 mariaschool.wsko.nl
Online versie | Afmelden