bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Mariaschool
Nieuwsbrief 10 januari 2020

Beste wensen voor 2020!

gelukkig-nieuwjaar-2020.jpg

Na een drukke en gezellige decembermaand zijn we na een heerlijke kerstvakantie beland in 2020! Hopelijk heeft u met uw kind(-eren) ook fijne dagen achter de rug? Terugkijkend naar december wil het team van de WSKO Mariaschool onze oudervereniging heel hartelijk bedanken voor alle ondersteuning bij de organisatie van alle feestactiviteiten. Door de helpende handen van ouders en verzorgers (niet alleen van de oudervereniging) gaan er veel zaken een stuk soepeler of zijn ze mogelijk. Dank daarvoor! Vooruitkijkend wensen we iedereen geluk, gezondheid en vooral veel leerplezier in 2020!

Het lerarentekort

Het is u niet ontgaan, het lerarentekort neemt steeds meer toe. In Westland en Midden-Delfland is het de gezamenlijke schoolbesturen tot nu toe gelukt om bijna alle vacatures in te vullen. De vraag is of dit in de zeer nabije toekomst ook nog het geval is. Daarom richten wij ons ook tot u.

Graag leggen wij kort uit wat wij allemaal doen om voldoende leerkrachten voor de klas te hebben en uw kind goed onderwijs te blijven bieden. Voor meer informatie. Download

Nieuwe collega voor instroomgroep kleuters

Na de voorjaarsvakantie start er op school een instroomgroep voor 4-jarigen. De andere 3 kleutergroepen stromen daardoor niet te vol met kinderen en we kunnen de kleintjes die bij ons op de WSKO Mariaschool komen alle aandacht geven. Voor deze instroomgroep is een nieuwe collega aangetrokken die naast juf Brigitte verantwoordelijk is voor de kinderen. We zijn heel blij met de komst van Nienke Veenstra. Nienke werkt al heel wat jaren in het onderwijs op een basisschool in Maassluis en is met hart en ziel een echte kleuterjuf. We zijn erg blij met haar komst! 

Welkom terug

Na hun bevallingsverlof verwelkomen we juf Marianne en juf Brigitte terug op school. Juf Brigitte gaat aan de slag met de voorbereidingen voor de instroomgroep en juf Marianne verzorgt de komende maanden eventuele ziektevervanging en werkdrukverlichting voor ons team. We zijn blij dat ze er weer zijn!

Cito en Dia toetsen

In januari en februari nemen we de halfjaarlijkse Cito en Dia toetsen af in de groepen. In het ouderportaal zijn daarom bepaalde onderdelen tijdelijk niet zichtbaar, zodat wij gegevens van de toetsen goed kunnen verwerken. Een uitdraai van de Cito toetsen krijgt u ook altijd mee met het rapport. Dat krijgen de kinderen op 12 februari mee.We smeren de toetsen zorgvuldig uit over de dagen zodat de kinderen niet overvraagd worden. Het is fijn als u in deze periode dokters- of tandartsbezoekjes zoveel mogelijk buiten schooltijd plant. 

Foto’s website

Na de kerstvakantie zullen de foto’s van het Kleuterfeest, Battle of the beach en de bedankochtend van de website gehaald worden. U kunt ze nu nog snel downloaden als u dat wilt.

TSO-Assisstent.png

TSO

Onze overblijfvrijwilligers hebben in december een training Eerste Hulp aan Kinderen gevolgd. Deze training werd verzorgd door Rianne Kuiper, een deskundige op het gebied van EHBO. Het was een zeer leerzame ochtend!
We kunnen altijd nieuwe overblijfvrijwilligers gebruiken! Heeft u misschien interesse? Neem contact op met Yvon Brabander van onze administratie.
Zij kan u uitleg geven over de mogelijkheden en vergoeding. (Y.Brabander@mariaschool.wsko.nl)
In de vorige nieuwsbrief hebben we u verteld over de challenge tijdens het overblijven. Welke groep staat het snelst klaar in de rij? De challenge was een groot succes; aan de hand van een filmpje heeft elke groep kunnen zien wat hun score was. Nu kijken of we dit als goed voornemen kunnen volhouden!

Vrijwillige bijdrage Oudervereniging

U heeft in een aparte mail in december informatie ontvangen over het afwegen van een machtiging voor de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage. Heeft u eraan gedacht om de machtiging in te vullen? De oudervereniging staat altijd open voor opmerkingen of het beantwoorden van vragen. U kunt dan mailen naar info@ovmariaschool.nl.
Voor meer informatie hierover  Download

Oud papier ophalen gestopt

De gemeente Westland heeft besloten om per 1 januari 2020 te stoppen met het ophalen van oud papier door verenigingen en scholen. Een professioneel bedrijf gaat dit overnemen. Ter overbrugging krijgt de oudervereniging de vergoeding voor 2020 nog wel overgemaakt. Ook wordt er nog bekeken of verenigingen en scholen tegen een vergoeding op een andere manier een bijdrage kunnen leveren aan een schoon en opgeruimd Westland. We wachten af of dit een kans is voor de WSKO Mariaschool om extra geld in te zamelen voor activiteiten voor de kinderen. Wendy Steensma van de oudervereniging heeft de afgelopen jaren het oud papier ophalen op onze school georganiseerd. We willen haar hartelijk bedanken voor het vele werk dat zij heeft verzet hiervoor. En natuurlijk onze oud papierophalers en koffiezetters op de route; heel erg bedankt voor jullie inzet!

Goede Verkeersvoornemens!

Stel je eens voor; iedere dag als onze kinderen naar school komen of naar huis gaan, staan er geen auto’s dubbel geparkeerd in de straat. Er staan geen auto’s op de stoep of vlak voor de ingang van de fietsenstalling. Ook niet bij slecht weer. Alle kinderen kunnen lopend of fietsend veilig de school bereiken. Zou dat niet een geweldige start zijn van 2020? We hebben het zelf in de hand!

 
Kerstcrea
 
Mariaschool

Koningsspil 47
2291 MB Wateringen
0174 - 292 981
info@mariaschool.wsko.nl

 
Copyright © 2018 mariaschool.wsko.nl
Online versie | Afmelden