bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Mariaschool
Nieuwsbrief 28 september 2020

Kinderboekenweek 2020 - En toen!

Woensdag 30 september begint de kinderboekenweek. Het thema is 'en toen' en zal gaan over geschiedenis. Vanwege de corona-richtlijnen is er dit jaar een aangepast programma. Zo zal de opening op woensdag 30 september plaatsvinden in de eigen groep. De kinderen mogen op woensdag 30 september verkleed komen naar school. Denk hierbij aan kleding van vroeger (zoals: ridders, romeinen, indianen, schilders etc.).Vrijdagmiddag 9 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af d.m.v. een boekenmarkt voor groep 4 t/m 8. De kinderen nemen een portemonnee mee met daarin klein geld en de boeken die zij willen verkopen. Het gaat daarbij om kinderboeken ( leesboeken, strips, tijdschriften, prentenboeken). Boekprijzen niet hoger dan €2,-. Omdat er geen ouders in de school mogen komen, vervalt dit jaar de boekenmarkt voor groep 1 t/m 3. De kinderen uit groep 8 gaan daarom voorlezen in de groepen 1, 2 en 3. Heeft u thuis nog bijzondere voorwerpen van vroeger die wij goed kunnen gebruiken in de klas? Ze zijn van harte welkom!

Tijdens de Kinderboekenweek besteden we extra aandacht aan leesplezier; lezen is namelijk hartstikke leuk! Daarnaast nog een tip aan alle ouders en verzorgers: blijf voorlezen! Zolang uw kind dit leuk vindt, kunt u heerlijk samen genieten van een mooi of spannend verhaal.

Start Blink!

De start van de Kinderboekenweek vormt ook de start van onze nieuwe methode wereldoriëntatie: Blink! De groepen gaan met het eerste thema aan de slag dat nu vooral een raakvlak heeft met geschiedenis! De kleuters doen deze ronde ook mee en werken rond het thema Indianen, de groepen 3 en 4 hebben als thema: ‘Ik en mijn familie!’. In de groepen 5 en 6 gaat het over ‘Het Wereldrestaurant’ en in de groepen 7 en 8 is het thema: ‘Fantastische Families!’. Via Parro zullen de leerkrachten u op de hoogte houden van de projecten.

Onderwijs op afstand

In een eerdere nieuwsbrief hebben we u al laten weten dat we ons uiterste best doen om groepen op te vangen als een leerkracht thuis moet blijven vanwege gezondheidsklachten (of in afwachting van de uitslag van de corona-test). Ter informatie: in de afgelopen 4 schoolweken zijn er al 6 leerkrachten getest op corona en daardoor 1 dag of langer afwezig geweest in afwachting van de uitslag. Tot nu toe waren alle uitslagen gelukkig negatief maar u begrijpt dat dit achter de schermen heeft gezorgd voor het nodige gepuzzel. Uit voorzorg zijn we in de groepen 3 t/m 8 de kinderen aan het voorbereiden op thuisonderwijs. Hoe log je thuis in en wat moet je dan doen voor werk? Het is namelijk mogelijk dat we in de nabije toekomst niet alles kunnen opvangen binnen de school en een klas dus een dag onderwijs op afstand krijgt van de leerkracht. 

Foto Henriëtte Boevé.jpg

Nieuwe bestuurder WSKO

Henriëtte Boevé is sinds 1 september 2020 de nieuwe bestuurder van WSKO (Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs). De Raad van Toezicht heeft in haar de juiste persoon gevonden om de ingezette koers van WSKO voort te zetten. Henriëtte heeft veel ervaring binnen het onderwijs en volgt Jos van der Ende op.

Als nieuwe bestuurder maak Henriëtte kennis met de cultuur van het Westland, de gemeente, de politiek en andere schoolbesturen. Henriëtte: “De stap naar WSKO is interessant, leuk en uitdagend. WSKO sluit aan bij mijn wens om kinderen van jongs af aan serieus te nemen en ik heb de afgelopen weken al mogen ervaren dat bij WSKO op een energieke manier wordt werkt aan goed en steeds beter onderwijs. WSKO is een rijdende trein en ik zie er enorm naar uit om deze rijdende trein mede richting te geven.”
Henriëtte heeft veel ervaring binnen het onderwijs. Ze is 24 jaar werkzaam geweest op het Haags Montessori Lyceum (HML). Eerst als economiedocent, daarna als conrector en de laatste acht jaar als rector. Na zoveel jaren bij het HML heeft Henriëtte veel ontwikkelingen meegemaakt: “Eind juli verliet ik de groeiende en bloeiende leer- en werkgemeenschap bij HML met een gerust hart. Ik ben er trots op dat HML onder mijn leiding de laatste vijf jaar is gegroeid van 900 naar 1500 leerlingen. Dat was voor mij een mooi moment om zelf uit te vliegen. Ik verheug me erop om mijn kennis en ervaring bij WSKO in praktijk te brengen.”

Ooievaarspas stopt

De Ooievaarspas, een kortingskaart voor gezinnen met een kleine portemonnee woonachtig in Den Haag, stopt per 1 januari 2021. De gezinnen die een ooievaarspas hebben, kunnen deze nu nog activeren bij Yvon van de administratie; doe dit op tijd!

Opfrisbeurt Aula

Foto Myrna plantenbakken.jpg

De tafels in de aula krijgen momenteel een likje verf van onze klusjesman Kiek. Daarnaast zorgt overblijfmoeder Myrna voor de planten in de aula. Ze heeft zelfs nieuwe plantenbakken getimmerd van steigerhout. Zo krijgt onze aula een mini-make-over! Bedankt Myrna!

Oudervereniging WSKO Mariaschool

Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders die het leuk vinden om gezamenlijk diverse activiteiten in de Mariaschool te organiseren. Het Sinterklaasfeest, Kerstmis, Pasen, Carnaval, de schoolfotograaf en meer! Wij komen 5 keer per jaar bij elkaar om te vergaderen. De diverse activiteiten worden in werkgroep verband samen met de leerkrachten georganiseerd en voorbereid. Opgeven of vragen?? Neem dan contact op met iemand van de oudervereniging of mail naar info@ovmariaschool.nl. Er zijn al 2 ouders bijgekomen maar er is nog plaats voor meer!

Gegevens Parnassys

Belangrijk om te weten: in Parnassys, onze leerlingenadministratie, staan geen gegevens opgeslagen over geboorteplaats/geboorteland, opleiding of nationaliteit. De privacy wetgeving staat dit niet toe. Er kunnen wel door u noodnummers van oma of opa, tante, buurvrouw toegevoegd worden. Het telefoonnummer van ouders/verzorgers staat er al in vermeld.

Aanpassing corona-richtlijnen

Kinderen t/m 12 jaar die (lichte)verkoudheidsklachten hebben, mogen wel naar school komen. We willen u vragen om dan wel goed de temperatuur van uw kind te monitoren. Bij verhoging of koorts moet uw kind alsnog thuis blijven. Dit geldt ook voor kinderen met allergieën die lichte gezondheidsklachten geven. 

Inzet extra gelden subsidie

De overheid heeft (subsidie)geld beschikbaar gesteld om kinderen te ondersteunen die door de lockdown van afgelopen voorjaar extra moeite hebben om weer aan te haken op school. Voor alle kinderen geldt dat we goed kijken wat er nodig is en hoe we dit organiseren in de klas. Daarnaast kunnen we met deze subsidie extra ondersteuning organiseren buiten de groep. Juf Mariska en juf Jennifer (onderwijsassistent) werken een dagdeel in de week met groepjes kinderen aan rekenen, lezen en taal. Verder begeleidt Anja Ris, van Onderwijs Maatwerk, een aantal kinderen van onze school. Uiteraard wordt extra begeleiding vooraf altijd besproken met het kind en de ouders.

 
Musical groep 8
 
Mariaschool

Koningsspil 47
2291 MB Wateringen
0174 - 292 981
info@mariaschool.wsko.nl

 
Copyright © 2018 mariaschool.wsko.nl
Online versie | Afmelden