bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Mariaschool
Nieuwsbrief 27 augustus 2020

Welkom terug!

Nog een paar dagen en dan gaat het nieuwe schooljaar van start! Het team van de WSKO Mariaschool heeft genoten van de zomervakantie en staat nu weer te trappelen om te beginnen. Hopelijk heeft u ook heerlijke weken achter de rug en is iedereen lekker uitgerust. Welkom terug allemaal!

Bent u op vakantie geweest naar een gebied met code oranje?

Er gelden regels wanneer u op vakantie bent geweest in het buitenland. Op de website van de Rijksoverheid vindt u een overzicht van deze maatregelen. Het staat ook op onze website.

TSO

In het programma TSO-assistent kunt u uw kind weer aanmelden voor de Tussenschoolse opvang. 

De automatische incasso van de maand augustus (dit gaat alleen om maandag 31 augustus) wordt direct begin september gedaan. De incasso's gaan namelijk per maand.

Voor meer informatie over het registreren en aanmelden kunt u bijgaand document nalezen.  Download

Corona maatregelen nieuwe schooljaar

We gaan het schooljaar van start met onze normale schooltijden! Op onze website kunt u ons plan van aanpak vinden met daarin de Corona maatregelen die wij hanteren op school. De belangrijkste afspraken zijn:
* Kinderen, leerkrachten en ouders komen niet naar school wanneer zij de volgende gezondheidsklachten hebben: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (lichte) hoest, verhoging/koorts. Ook wanneer een gezinslid koorts (vanaf 38 graden Celsius) en/of benauwdheidsklachten heeft, dient u uw kind thuis te houden. Kinderen in groep 1 en 2 mogen wel naar school komen als zij alleen neusverkouden zijn (zonder koorts of andere klachten).
* In en om de school nemen wij de hygiëneregels van de Rijksoverheid in acht: we proberen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden; iedereen wast regelmatig zijn handen met water en zeep; we hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog; geen vingers in neus en/of mond; we gebruiken papieren zakdoekjes die we weggooien na gebruik; we schudden geen handen en we knuffelen elkaar niet.
* We beperken het aantal aanwezige volwassenen in de school zoveel als mogelijk. Dit betekent dat ouders nog steeds niet op het schoolplein en in de school mogen komen; alleen in de school als dit noodzakelijk is ( bijv. bij een afspraak met de leerkracht ).
* Ouders houden bij het halen/brengen een onderlinge afstand van 1,5 meter aan. De kinderen komen door de buitendeur van hun lokaal naar binnen. Zo spreiden we alle kinderen rondom de 2 gebouwen. De groep 6 gaat door de hoofdingang van de Kyckmar naar binnen. Groep 5 en 5/6 gaan door de achteringang van de Kyckmar naar binnen. De kinderen van groep 1-2B en hun ouders mogen langs het fietsenrek door de poort en aan de achterkant van het gebouw hun kind bij de klassendeur brengen. De kinderen van groep 4 komen door het hek in de natuurspeeltuin en lopen daar naar hun klassendeur. Zo heeft elke groep een vaste in- en uitgang. Aan het einde van de lesdag komen de groepen 1 /2 in 1 rij met de leerkracht naar buiten via de klassendeur. Groep 1/2B gebruikt dan de uitgang van de kleuterafdeling. De groepen 3 tot en met 8 verlaten via hun klassendeur de school.
* Een verpakte verjaardagstraktatie mag, deze wordt aan het einde van de dag uitgedeeld en meegegeven naar huis. De jarige kinderen mogen ook weer een rondje maken langs de juffen/meesters.
* Groepsactiviteiten zoals vieringen, voorstellingen, excursies en schoolreisjes kunnen doorgaan als de corona-richtlijnen gewaarborgd kunnen blijven en de leerkrachten dit veilig achten. We vermijden wel activiteiten met alle kinderen bijelkaar. Daarnaast staan in de kalender een aantal activiteiten gepland zoals informatieavonden of inloopmomenten. We bekijken per activiteit of dit door kan gaan (en hoe). We houden u hiervan op de hoogte.
* Contact met ouders vindt plaats via de mail, schriftelijk (brief mee aan kind) of telefonisch. Bij uitzondering is een gesprek/afspraak op school mogelijk.
* Als een leerkracht ziek/verkouden is, dient hij/zij thuis te blijven. In eerste instantie probeert de school op een andere wijze de lessen van de kinderen door te laten gaan. Wanneer dit niet lukt, zal er geen les zijn voor de kinderen. Mocht dit het geval zijn dan hoort u dit tijdig. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Gymrooster

Op onze website kunt u het gymrooster voor het nieuwe schooljaar vinden. In sporthal ‘De Vang’ zijn gymschoenen (geen blauwe of zwarte zool) verplicht. In verband met de Corona maatregelen gaan we niet douchen na afloop van de les. In de gymzaal houdt gymmeester Michael zich met de lessen aan de richtlijnen zoals die zijn opgesteld door de KVLO. Er kan bewegingsonderwijs worden gegeven zonder 1,5 m. afstand, zowel binnen als buiten.

Parro

Als school werken wij nu anderhalf jaar met de app Parro. Wij zien hierin een goede manier om te communiceren met ouders. Parro is een onderdeel van Parnassys (het leerlingvolgsysteem bij ons op school). Afgelopen zomer hebben ze vanuit Parnassys hard gewerkt om Parro te verbeteren. Door deze updates moet u als ouder opnieuw inloggen in de app. Klik op Opnieuw inloggen om naar de inlogpagina te gaan. Vul hier het e-mailadres of gebruikersnaam en het wachtwoord van je account voor het ouderportaal in. Je hebt nu met deze inloggegevens één account waarmee je toegang hebt tot het Ouderportaal en Parro.

Let op: Het is belangrijk dat u bij instellingen ook uw privacy voorkeuren aangeeft. Als er ouders zijn die dit niet invullen of geen toestemming geven voor afbeeldingen van hun kind in de app zal het lastig tot niet mogelijk zijn om groepsfoto's van activiteiten met u te delen in de app. Bedenk dat het gaat om een afgeschermde omgeving, eventuele foto's kunnen alleen bekeken worden door de ouders/verzorgers van de klas van uw kind.


Lukt dit niet of heeft u andere vragen over Parro? Dan kunt u mailen naar m.alleblas@wsko.eu

Luizencontrole

We willen u vragen om uw kind deze week goed te controleren op neten en/of luizen en indien nodig te behandelen. In verband met Corona maatregelen vindt er nu nog geen controle plaats op school. Blijf uw kind regelmatig controleren; dat is nodig!
Op de site van de RIVM vindt u een uitgebreid filmpje over het controleren van hoofdluis.

Schoolmelk stopt

Vanaf dit schooljaar is er geen schoolmelk meer verkrijgbaar op school. Campina gaat werken met grootverpakkingen zuivel. Dit is gezien het kleine aantal abonnementen op onze school administratief en praktisch niet haalbaar. Ouders met een schoolmelk-abonnement zijn door Campina geïnformeerd over de nieuwe invulling en beëindiging van het programma.

Overblijfvrijwilligers!

Op onze oproep voor de vakantie hebben we een aantal reacties ontvangen, we heten de nieuwe overblijfvrijwilligers van harte welkom! Een aanvulling is nog welkom; met name op maandag en/of vrijdag of voor de incidentele invalmomenten. Onze leerkrachten eten met de kinderen. Daarnaast zijn er 2 pedagogisch medewerkers die buiten- en binnen activiteiten organiseren. Als overblijfvrijwilliger werk je mee aan een fijn overblijfuurtje voor de kinderen. Je helpt bij het toezicht houden op het schoolplein, doet spelletjes met de kinderen en helpt de leerkracht in de klas.Heb je interesse? Neem dan contact met ons op. Er staat een leuke vergoeding tegenover en kinderen van overblijfvrijwilligers kunnen op meerdere dagen gratis overblijven! Meer informatie is op te vragen bij Yvon Brabander: Y.Brabander@mariaschool.wsko.nl

 
Musical groep 8
 
Mariaschool

Koningsspil 47
2291 MB Wateringen
0174 - 292 981
info@mariaschool.wsko.nl

 
Copyright © 2018 mariaschool.wsko.nl
Online versie | Afmelden