Waar we voor staan

Op onze school streven we naar een veilige omgeving waarin iedereen zich optimaal kan ontplooien. Dit geldt voor kinderen, ouders en leerkrachten. We creëren een prettige werksfeer, waar we ons veilig voelen en waar ruimte is voor creativiteit. Leren, spelen en plezier hebben zijn voor ons belangrijk. Respect hebben voor elkaar en vertrouwen hebben in elkaar zijn daarbij onze uitgangspunten.

Uitgaan van verschillen

Ieder kind is uniek en benadert de wereld op zijn eigen wijze. Wij willen in ons onderwijs tegemoet komen aan de verschillen tussen kinderen. Wij doen dit door rekening te houden met de principes van Human Dynamics™ en kinderen mogelijkheden te bieden om te leren op een manier die bij hen past.

Verantwoordelijkheid

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich mede verantwoordelijk voelen voor hun omgeving en hun eigen leerproces. Door kinderen bij dit leerproces te betrekken en zelf keuzes te laten maken, vergroten wij hun autonomie. Wij willen kinderen het gevoel geven dat zij dingen zélf kunnen doen. Hierdoor raken kinderen meer betrokken bij wat zij doen op school.

Saamhorigheid en samenwerken
We vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien tot sociaal vaardige mensen. Daarom zijn saamhorigheid en samenwerken wezenlijke onderdelen van ons onderwijs.

Identiteit

Onze school is een katholieke school. Wij laten ons bij ons werk en de zorg voor de kinderen inspireren door levens- en ervaringsverhalen uit de Bijbel, maar ook door nieuwe verhalen, die aanzetten tot nadenken over normen en waarden in de dagelijkse praktijk.
Wij proberen kinderen, vanuit onze Rooms Katholiek inspiratie, voor te bereiden op onze huidige dynamische samenleving, waarin begrippen als respect, verdraagzaamheid en hulpvaardigheid belangrijk zijn.