Schoolgids

De schoolgids van de WSKO Mariaschool bestaat uit twee gedeelten.
De schoolgids algemeen beschrijft alle algemene informatie over de school, de visie en alles waar de school voor staat.
In de schoolgids 2018-2019 staat alle informatie die per schooljaar wisselt zoals de groepen en het gymrooster. 

We hebben getracht zo volledig mogelijk te zijn, maar niet alle activiteiten kunnen ruim van tevoren gepland worden. Regelmatig verschijnen er digitale nieuwsbrieven en e-mails met mededelingen rond het schoolgebeuren en te plannen activiteiten.

Via deze link kunt u de schoolgids 2019-2020 downloaden. Heeft u liever een papieren exmplaar? Loop dan even bij ons binnen.

Via de link hieronder kunt u de schoolgids algemeen downloaden. Download

In de algemene schoolgids is het helaas niet mogelijk jaarlijks wijzigingen aan te brengen. De balangrijkste wijzigingen kunt u in deze aanvulling lezen klik hier