Passend Onderwijs

In het Samenwerkingsverband werken 44 basisscholen (voor regulier en speciaal basisonderwijs) en twee scholen voor speciaal onderwijs samen binnen de gemeenten Westland, Midden Delfland en Hoek van Holland (deelgemeente Rotterdam). Met elkaar wordt geprobeerd passend onderwijs vorm te geven. In het bestuur van het Samenwerkingsverband is ook ons bestuur WSKO vertegenwoordigd door de heer Van der Ende. Voor meer informatie over het Samenwerkingsverband kunt u een kijkje nemen op de website. Klikt u hier.

In ons schoolondersteuningsprofiel staat welke zorg en ondersteuning wij kunnen bieden aan kinderen. Download

Het Sociaal Kernteam Westland (SKT)

Het Sociaal Kernteam Westland is er voor jeugdhulp en voor hulp bij complexe problemen bij volwassenen.

Sinds januari 2015 is het Sociaal Kernteam actief in het Westland, dit komt door de verandering in de Jeugdwet welke de gemeente nu verantwoordelijk maakt voor alle jeugdhulpverlening.
In het Sociaal kernteam werken deskundige zorgregisseurs, die ervaring hebben met vragen over opvoeden, opgroeien, jeugdhulp en zwaardere/complexe zorg voor jeugd en volwassenen.
Het team biedt ondersteuning en (kortdurende) professionele begeleiding voor Westlanders die dat nodig hebben.

Wanneer u een aanmelding doet bij het SKT, krijgt één vast aanspreekpunt: de zorgregisseur. Hij of zij maakt samen met u een plan van aanpak. Uitgangspunt is altijd dat u zelf zo snel mogelijk de touwtjes weer in eigen hand heeft. Lukt dit niet op eigen kracht, dan kijken we of uw directe omgeving kan helpen. En als het nodig is, verleent de zorgregisseur zelf hulp of schakelt hij andere specialistische hulp voor u in.
Een belangrijk uitgangspunt is dat we het SAMEN doen. Dit staat voorop.
Allereerst werken we samen met u aan een situatie die voor iedereen prettig is. Daarnaast heeft het Sociaal Kernteam nauwe contacten met scholen, huisartsen, politie en verschillende experts, mits u daar toestemming voor geeft. Zo kunnen we snel doen wat nodig is. Via het Sociaal Kernteam is er kennis beschikbaar over onder andere:
• Opvoeding en ontwikkeling van kinderen
• Psychische problemen, zoals autisme en depressie
• Omgaan met (licht) verstandelijke beperking
• Financiën
• Ernstige problemen rond scheidingen

Wanneer u zichzelf of uw kind aan wilt melden bij het Sociaal Kernteam, kunt u contact opnemen met de bureaudienst van het Sociaal Kernteam. Dit kan van ma t/m vrij tussen 9:00 uur en 17:00 uur op telefoonnummer 140174.

Beste ouders,

Ook dit jaar zal ik weer jullie contactpersoon zijn vanuit het Sociaal Kernteam Westland op de Mariaschool.
Omdat wij het belangrijk vinden dat de stap om hulp te vragen laagdrempelig is, is er aan elke Westlandse school een schoolcontactpersoon verbonden.
Ook dit jaar zal ik weer maandelijks een inloopspreekuur organiseren op de Mariaschool.
Elke eerste woensdag van de maand, tussen 8:45 en 9:45, zal ik op school aanwezig zijn in kantoor Kijckmar, waar u geheel vrijblijvend binnen kunt lopen wanneer u zorgen/vragen heeft over uw kind, de ontwikkeling van uw kind, de opvoeding en alles wat daarmee te maken heeft.
Kunt u niet op dit tijdstip? Schroom niet om dan te vragen of ik misschien op een ander tijdstip beschikbaar ben.

Verder zal ik ook dit jaar weer aansluiten bij het School Ondersteuningsteam overleg dat om de aantal weken plaats vindt op school. Ik ben beschikbaar om bij gesprekken aan te sluiten waarin school met u als ouders (of andersom) in gesprek gaat wanneer er zorgen zijn over uw kind(eren), of bijvoorbeeld om te kijken of het Sociaal Kernteam iets voor u of uw kinderen kan betekenen.

Wie weet tot binnenkort!
Hartelijke groet,
Hélène Kleijn.