Partners Brede School

Vanaf het schooljaar 2013-2014 werken we aan de vorming van een Brede School. In deze brede school komen de volgende partners samen: WSKO Mariaschool, OBS de Kyckert, Danscreatie, Kinderopvang Kwest en Kinderopvang Small Steps. Daarbij blijven de WSKO Mariaschool en de Kyckert twee verschillende scholen die ieder onder hun eigen bestuur vallen. Alle partners zullen apart en samen gebruik maken van het nieuwe gebouw.

Met de samenwerkingspartners van de nieuwbouw is een overkoepelende visie opgesteld. Daarbij gaan we uit van de volgende kernwaarden en doelen. 

Kernwaarden:
• Een veilige uitdagende omgeving
• Vertrouwen en betrokkenheid
• Ontwikkelingsmogelijkheden op cognitief, sociaal en praktisch gebied
• Samenwerking met sport en cultuur
• Open communicatie
Doelen:
• Een omgeving creëren waar kinderen, ouders en medewerkers zich veilig, prettig en betrokken voelen.
• Talenten van kinderen ontwikkelen waarbij leren breed wordt opgevat en een verbinding
• wordt gelegd tussen binnen- en buitenschools leren.
• Een dagarrangement bieden ( 7 – 7 professionele opvang).
• Het gebouw wordt multifunctioneel gebruikt en optimaal benut.