Klimop klas

Jennifer Aalbrecht
Jessica Luttik

 

De maandag in de klimopklas

Op maandag werkt juf Debby met groepen kinderen in de klimopklas. Samen met juf Debby maar ook met hulp van elkaar werken we aan de sociale redzaamheid en vaardigheden die we moeilijk vinden.

Per groep werken we aan een ander thema, het ene kind heeft iets anders nodig dan een ander kind. Op deze manier kan iedereen een keer in de klimopklas bij een groepje aansluiten als daar behoefte aan is.
Ieder thema bestaat uit ongeveer 7 a 8 lessen van 30 - 40 minuten. Na de lessen evalueren we samen met de kinderen maar ook ieder individueel kind wat er geleerd is.

Er is een groep kinderen uit de bovenbouw die aan de slag gaat met thema´s als:
Hoe houd ik de focus op mijn werk?
Waar word ik onzeker van en hoe ga ik daarmee om?
Op naar de brugklas.

In de middenbouw groepen werken we aan andere thema´s namelijk:
Welke emotie voel ik en hoe ga ik daarmee om?
Stevig in je schoenen staan
Mijn ouders gaan scheiden, wat nu?

En in de onderbouw werken we aan de volgende thema´s:
Hoe maak ik vriendjes?
Wat doe ik als ik boos word?
Stoeien mag, maar hoe!?

 

De dinsdag in de Klimopklas


Op de dinsdag werkt juf Jessica met groepjes kinderen of soms zelfs met een kind individueel. De kinderen worden geholpen op een bepaald vakgebied en dan vaak een bepaald onderdeel daarvan, bijvoorbeeld werkwoordspelling, passieve woordenschat of breuken. De kinderen komen uit alle groepen: van groep 1 t/m groep 8.

Als er voor een kind een hulpvraag komt, start de procedure:
* Hulpvraag wordt ingediend bij de Klimop-leerkracht.
* Leerkracht en Klimopleerkracht hebben overleg over het kind;
* Als er plaats is in de Klimopklas, wordt het kind ingedeeld, meestal in een groepje en voor een periode van gemiddeld 8 weken;
* Er wordt een handelingsplan, hulpformulier en rooster gemaakt en de ouders worden geïnformeerd over de dag/tijd etc.
* Na deze periode is er evaluatie-overleg en wordt bekeken of doel(en) zijn behaald en hoe we verder gaan.
Kinderen, ouders en leerkrachten zijn op hun manier allemaal bij dit proces betrokken.

Op een dinsdag komen er zo’n 12 groepjes aan de beurt. De tijd voor elk groepje is gemiddeld 25 minuten.
Uiteraard is er regelmatig overleg met de betreffende leerkrachten. Ook aan de kinderen wordt aan het einde van een Klimop-periode altijd gevraagd hoe zij de hulp hebben ervaren.

Het is belangrijk dat de kinderen door deze extra hulp vooruit gaan. Soms is het voor een kind ook heel fijn om even wat persoonlijke aandacht te krijgen en daardoor te kunnen groeien.
Een kind dat zegt: “Juf, ik kijk elke week erg uit naar de Klimopklas want dat kan ik lekker hardop lezen in een klein groepje”.
is ook heel wat waard.
Of: “Juf, ik vind het zo fijn dat alles nog een keer rustig wordt uitgelegd en ik durf ook alles te vragen”.

 

De woensdag in de klimopklas

Op woensdag is juf Karin in de klimopklas te vinden en begeleidt ze daar kinderen die meer uitdaging nodig hebben. Dit zijn kinderen die een deel van de dag in de reguliere groep kunnen missen en gedurende anderhalf uur in de klimopklas aandacht besteden aan:

-leren plannen en organiseren
-geïntegreerd leren (dus bijvoorbeeld met een project aan de slag gaan)
-effectief samenwerken
-creatief denken
-initiatief nemen.

Ze worden geactiveerd om zelf met ideeën te komen en oplossingen te bedenken. Karin geeft geen antwoorden op vragen van kinderen, maar zal faciliterend en onderzoekend met de kinderen te werk gaan, zodat ze zelf op het antwoord komen.

In de eigen groep krijgen ze van hun leerkracht (en) de tijd om gedurende de week verder te werken aan hun project of activiteit uit de klimopklas.