Groep 4

Groep 3-4                                                       Groep 4

Ada van Meurs                                              Anke Allard
Maartje van Heijningen                               Janneke de Lange        

Welkom in groep 3/4.

Samen aan de slag in groep 3/4.
Leuk he, de kinderen in groep 3 beginnen met lezen en schrijven. Is uw kind hier ook zo enthousiast over? Wist u dat de kinderen voor de kerst al een heleboel woordjes kunnen lezen en bijna alle letters al aangeboden hebben gekregen? Ook met rekenen leren we een heleboel nieuwe dingen, we werken met de getallenlijn, het getalbegrip wordt groter en de kinderen leren ‘erbij’ en ‘eraf’ sommen t/m 20. Uw kind leert dit jaar ook tellen t/m 100.
Naast taal, lezen en schrijven worden er ook expressievakken gegeven zoals tekenen, handvaardigheid, muziek en drama. En hebben we twee keer in de week gym met de klas. Wist u dat we in groep 3 ook al beginnen met Engels, natuur en verkeer?

Ook in groep 4 leren we veel nieuwe dingen. Het lezen gaat met sprongen vooruit. Er worden heel wat boeken gelezen! Er wordt hard gewerkt aan taal, spelling en rekenen. Nieuw dit schooljaar is geschiedenis. Wist u dat de kinderen van groep 3 en 4 tijdens geschiedenis en natuur heel goed samen kunnen werken? Er is ook nog tijd voor de leuke dingen, zoals tekenen, handvaardigheid, muziek en gym.

Welkom in groep 4.

Het schooljaar is alweer een eind op weg. Wat leren we veel nieuwe dingen in groep 4. 

Het lezen gaat met sprongen vooruit. Er worden heel wat boeken gelezen! Het race-lezen is ook helemaal leuk; dat is binnen een minuut zoveel mogelijk woorden proberen te lezen en daarbij zelf de tijd bijhouden met een klokje.

In de klas werken we hard. Het maken van mooie balken in het schrift en schrijven tussen de lijntjes lukt bijvoorbeeld al heel goed. Op onze excursie in het Prinsenbos hebben we veel geleerd over de natuur. We zijn knutselkampioenen; in de klas ziet het er gezellig uit met onze tekeningen en andere werkjes. Maar we genieten ook van het kwartiertje buiten spelen ’s middags en willen er nog niet van horen dat dit in groep 5 over is. We willen graag groot zijn, maar dit dan net weer niet. Binnenkort doen een aantal kinderen uit groep 4 de Eerste Heilige Communie en daarna gaan we met z'n allen op schoolreisje! Als dit achter de rug is, zit het schooljaar er alweer bijna op. Pffff wat gaat de tijd, ook als je jong bent, toch snel.