Groep 3A

Groep 3A                                                                

Brigitte Gardien
Debby Peters

Welkom in groep 3A.

Leuk he, uw kind begint in dit leerjaar met lezen en schrijven. Is uw kind hier ook zo enthousiast over?

Wist u dat de kinderen voor de kerst al een heleboel woordjes kunnen lezen en bijna alle letters al aangeboden hebben gekregen?
Ook met rekenen leren we een heleboel nieuwe dingen, we werken met de getallenlijn, het getalbegrip wordt groter en de kinderen leren ‘erbij’ en ‘eraf’ sommen t/m 20.
Uw kind leert dit jaar ook tellen t/m 100.
Naast taal, lezen en schrijven worden er ook expressievakken gegeven zoals tekenen, handvaardigheid, muziek en drama. En hebben we een keer in de week gym met de klas.
Wist u dat we in groep 3A ook al beginnen met Engels, biologie en verkeer?